Nevstřebatelné materiály: healthandbeauty.cz - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Nevstřebatelné materiály: healthandbeauty.cz

Nevstřebatelné materiály: healthandbeauty.cz

autor: Redakce
Nevstřebatelné materiály

NEVSTŘEBATELNÉ MATERIÁLY

Jsou nevstřebatelné, tudíž dlouhodobě účinné, a nemusí se za ně utrácet tolik peněz jako za vstřebatelné materiály. To jsou nejčastější argumenty klientů, kteří si je chtějí dát aplikovat. Jsou ale opravdu bezpečné? Zeptali jsme se na názor několika vybraných lékařů.

Nevstřebatelné materiályCo jsou nevstřebatelné materiály?
Dlouhodobě účinné materiály buď na bázi polymetylmetakrylátu (PMMA), známější jako Metacrill, nebo polyakrylamidu, jako je např. Aquamid.

Výběr lékaře je důležitý
Jak u vstřebatelných, tak u nevstřebatelných materiálů se můžete setkat s komplikacemi. Podle některých lékařů je riziko u nevstřebatelných materiálů větší, a tak je třeba, aby byl lékař opravdu zkušený.

„Hrozí více komplikací a lékař musí být připraven na ně rychle reagovat vhodnou chirurgickou nebo medikamentózní léčbou. Navíc nevstřebatelné materiály neodpouštějí žádnou chybu. A určitě by měl mít zkušenost i pacient. Měl by si nejprve na vstřebatelných materiálech ověřit, jaké množství a kam vlastně potřebuje, vyzkoušet si to. I tak ale nelze komplikace vyloučit, a tak mají nyní nevstřebatelné materiály v souladu s doporučeními evropských odborných společností zanedbatelný podíl na trhu,“ uvádí doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP a majitel kliniky Asklepion.

Diskutovaný Metacrill
U nás v ČR se můžeme nejčastěji setkat s Metacrillem. Jde o injekční implantát složený z drobných homogenních kuliček z polymetylmetakrylátu (PMMA) o velikosti lidské buňky (průměr 40 až60 µm), uložených v suspenzi chemicky a biologicky inertního koloidu. Pochází z Brazílie, kde se aplikuje více než 10 let. Evropská unie ho schválila (certifikát CE 1023), americká FDA zatím ne, ve Spojených státech probíhá proces autorizace.*  
*http://www.thebody.com/Forums/AIDS/FacialWasting/Q207274.html

„Mám spoustu spokojených klientů, kteří mají tuto výplň již 5–6 let a žádné komplikace nemají. V Brazílii, která je Mekkou plastické medicíny, je tento výplňový materiál bezkonkurenční.Zde tento materiál odebírá i státní zdravotnictví a aplikuje se bezplatně u pacientů, kteří potřebují doplnění tkáně ze zdravotních důvodů. U  nás je homologován a povolen jako zdravotnický prostředek, je kontrolován a distribuce má přesně zmapováno, kdo a kdy tento materiál zakoupil,“ říká MUDr. Ivana Němečková, vedoucí školitelka aplikace Metacrillu v  Evropě 
a ředitelka kliniky Aurum Clinic.

Komplikace
Uvažujete-li o aplikaci nevstřebatelných materiálů, mějte na paměti, že komplikace se mohou objevit u všech – vstřebatelných, polovstřebatelných i nevstřebatelných materiálů. U nevstřebatelných se mohou objevit především granulomy a záněty. Dr. Gerald Pierone z Cardiology & Medicine Associates na Floridě tvrdí, že je to způsobeno různou velikostí částic, které mají obrovskou variabilitu, a mohou tak u některých klientů zvyšovat v pozdější době riziko tvorby granulomů.

Využití materiálů
Mohou být využity pro korekci různých nedostatků tvarů, ať už vrozených, nebo získaných (korekční zákroky), pro vytvoření nových tvarů (zvětšovací zákroky) nebo pro zpevnění a vyplnění povadlých partií (omlazovací zákroky).

výplně2 otázky pro MUDr. Ivanu Němečkovou
Vzhledem k tomu, že jde o nevstřebatelný materiál a stárnutím obličej ochabuje, jde později udělat facelift? Případně kombinovat Metacrill s jinými zákroky?
Facelift je po aplikaci možný, neboť v podkoží je normální a přirozená tkáň. Stejně tak po uplynutí 4 měsíců od aplikace, kdy se vytvoří maximální množství kolagenu, je možné výplň Metacrillem kombinovat i s jinými metodami.

Kdyby chtěl někdo výplň časem  vyndat, jde to?
Odstranění je možné vysátím ihned po aplikaci. Po čase je jeho odstranění už  komplikované. Ale pokud je správně aplikován, není k tomu důvod.

„S komplikacemi u nevstřebatelných výplní jsem se setkal osobně mnohokrát.* Nejčastěji jsou to granulomy, což je reakce těla na cizí těleso. Viděl jsem i odúmrť části tkání obličeje po ucpání cévy, a to vícekrát. Jeden komplikovaný případ jsme doléčovali a následně publikovali v odborném tisku. Šlo o Aquamid. Ještě častější ale je, že je pacient nespokojen s umístěním výplně.** Je však velmi těžké, někdy až nemožné materiál odstranit. Často je potřeba několika operací,“ říká doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP a majitel klini-ky Asklepion.

* Publikací o komplikacích trvalých fillerů jsem našel v literatuře 28:
http://scholar.google.cz/scholar?q=metacril+complication&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5 


** http://www.plasticka-chirurgie.info/diskuze/injekcni-vyplne-kolagen-fibrogen/kam-na-kvalitni-vyplne-oblicejovych-vrasek-i126608?utm_medium=email&asi_redir=1

„Komplikace po použití PMMA nejsou způsobené aplikací, ale povahou materiálu. Pokud někdo tento materiál používá, musí s tím seznámit pacienta. Reakce s částečkami PMMA je normální proces popisovaný výrobcem. U některých pacientů tato reakce přetrvává více než dva měsíce, vznikají hmatatelné a viditelné hrbolky, a protože nejde o biologicky rozložitelný materiál, nevstřebávají se, jejich odstranění je možné pouze chirurgicky. Problematická se jeví i následná korekce kyselinou hyaluronovou, protože původní PMMA i v minimálním množství může způsobovat chronické zánětlivé reakce i po několika letech. Proto není bezpečné korigovat nerovnosti jiným, i když bezpečnějším materiálem. Přesto mnoho poučených pacientek nadále požaduje aplikaci nevstřebatelných implantátů.“ MUDr. Alexandra Novotná, Ph.D., Esthetic, Bratislava

„Bioplastiku jako metodu estetické chirurgie jsem zpracovala hned po vstupu bioplastického materiálu Metacrill na náš trh před cca 6 lety. Nyní s ní mám více než 5leté zkušenosti a za sebou již kolem 2 tisíc úspěšných zákroků, kompletně zpracovaný materiál, komplikace jsem žádné nezaznamenala a mám klientelu z celého světa. Celých 18 let, co se pohybuji v estetické medicíně, jsem studovala mnoho různých metod a všechny jsem zavrhla buď z důvodu nesmyslného a často i neestetického výsledku, nebo pro vysokou rizikovost zákroku, který není nezbytný. O bioplastice koluje spousta nepravd a mýtů. Ráda bych jen upozornila, že Metacrill není výplň v pravém slova smyslu. Výplní rozumíme něco, co vyplní ohraničeně nějaký prostor ve tkáni, a jako taková se pak může „posunout“. Metacrill se aplikuje do tkáně infiltrativně, takže zůstane přesně na místě, kam byl aplikován. To, co při bioplastice Metacrillem vytvoří nový objem a zpevnění ve tkáni, je vlastní plnohodnotná nová tkáň s veškerou inervací a cévním zásobením a od tohoto výsledného efektu pochází i název specializovaného směru v estetické chirurgii – bioplastika. Na to, která metoda je pro klienta přijatelná a bezpečná, musí bohužel přijít každý sám. K výplním Artecoll a Aquamid se nemohu vyjádřit, protože je neaplikuji. Nepovažuji je za zcela bezpečné a efektivní.“  MUDr. Jana Vybulková Zavadilová, BIOPLASTICA

„Mám osobní zkušenosti s aplikací nevstřebatelného materiálu Aquafilling Face, jehož aplikace byla sice velmi příjemná, efekt po zákroku velmi pěkný, ale bohužel jedna z deseti klientek měla vždy nežádoucí komplikace, které se projevily migrací materiálu, otokem, dokonce i granulomem a nekrózou. Jak jsem z počátku byla z materiálu nadšená, neboť firma garantovala 8leté trvání výplně, tak jsem velmi rychle po několika komplikacích s aplikací skončila a rozhodla jsem se nevstřebatelné materiály obecně do obličeje už nikdy nepoužívat. Po konzultacích s ostatními lékaři jsem zjistila, že i oni mají podobné zkušenosti s tímto materiálem. Na Kongresu plastických chirurgů v Českých Budějovicích byla rovněž uvedena přednáška s ukázkami komplikací po aplikaci Aquafillingu. Druhý materiál, který jsem osobně neaplikovala, ale viděla jsem několik klientek, které byly zoufalé z podobných nežádoucích komplikací, je materiál Metacrill. Po všech těchto zkušenostech jsem se rozhodla, že nevstřebatelný materiál není v žádném případě bezpečný, je vždy nutno počítat s nežádoucími komplikacemi, a tak preferuji pouze výplňové materiály na přírodní bázi, které sice vydrží kolem 1 roku, ale jsou naprosto zaručené a bezpečné. Preferuji rovněž k aplikacím vlastní tuk. Je to můj osobní názor a vlastní zkušenosti. Záleží na každém lékaři, jaký materiál chce použít.“  MUDr. Blanka Vraspírová,  Esteticusti

„Metakryláty nepoužívám i na základě negativních zkušeností po aplikaci Artecollu. Artecoll je syntetická permanentní výplň složená z PMMA a bovinního kolagenu, byl na Slovensku poměrně často aplikován v období před expanzí kyseliny hyaluronové neživočišného původu. Mnohé klientky se setkaly s negativními následky po jeho aplikaci, s tvorbou granulomů, které dodnes popisují jako noční můru. Permanentní výplň by si už nikdy nedaly aplikovat a nikdy by ji ani nikomu nedoporučily.“  MUDr. Iveta Hasová, Mediskin

„Metacrill aplikujeme již 5. rokem a máme s ním pozitivní zkušenosti. Aplikací Metacrillu lze postupně dosáhnout perfektní modelace obličeje i ostatních částí těla. Zároveň dochází k výraznému zlepšení kvality pokožky, trvajícímu několik let. Každý klient je seznámen s charakterem aplikované výplně. Ze své dlouholeté lékařské praxe mám zkušenost, že pokud se aplikuje látka, na kterou by mohla vzniknout reakce, a nemusí to být hned reakce alergická, tak je možné podat jednorázově malou dávku kortikoidů. Podáním zabráníme následným  krátkodobým  otokům,  které  by  mohly  dočasně negativně ovlivnit pocit z podstoupeného ošetření. Provedli jsme již přes 100 aplikací a měli jsme jen dočasné malé zatvrdlinky velikosti hrášku u 3 klientek. Nic se nemuselo řešit chirurgicky a klientky  jsou bez  jakýchkoliv následků. Metacrill se spojí s vlastní tkání, nejsou hmatné žádné nerovnosti, pokožka zůstává pružná, pevná a vzhled je přirozený. “ MUDr. Alena Tichá, FORMOSA centrum

Další látky, jako např. hydroxyethylmetakrylát nebo injektabilní silikon, nejsou v EU povoleny.

 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Související články