Ultrazvuk pro krásu - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Ultrazvuk pro krásu

Ultrazvuk pro krásu

autor: Redakce

Estetické ultrazvukové přístroje dokážou vylepšit jak tělo, tak tvář. V druhém díle našeho průvodce světem zkrášlujících techologií se dozvíte, za kterým z nich se s důvěrou vydat.

 

Co je ultrazvuk

Akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha. Jde o budoucnost ovlivňování tkání v medicíně. Americký National Health Institute například zkouší za pomoci ultrazvuku neinvazivně odstraňovat nádory.

Co umí

Intenzivní frakční fokusovaný ultrazvuk působící na tkáň v hloubce obličejových partií má liftingový účinek. Při působení na tukovou tkáň v podkoží na těle dokáže rozložit tuky, proto se úspěšně používá jako neinvazivní alternativa liposukce u osob s mírnou nadváhou či ojedinělými tukovými bochánky.

Ultrazvuková frekvence

Při velmi nízkých frekvencích, například 20 kHz, může ke kavitačnímu účinku docházet i hluboko ve spodních vrstvách. Čím nižší frekvence ultrazvuku, tím hlubší průnik vlny. Povaha účinku ovšem závisí na intenzitě ultrazvuku (udávané ve W/cm₂).

Ceny ošetření obličeje ultrazvukovým přístrojem Ulthera

Celoobličejový facelift [celý obličej včetně horní části krku]
48 900 Kč
Facelift dolní části obličeje [tvář včetně krku]
34 200 Kč
Browlift [ okolí očí ]
14 700 Kč
Facelift tváře
19 600 Kč
Facelift krku
14 700 Kč

Ulthera

Co to je
První a jediný přístroj s FDA certifikací pro „neinvazivní lifting a zpevnění dermální i hluboké subdermální struktury kůže pomocí neinvazivně dodané energie“. Ulthera cílí do superficiálního muskulárního aponeurotického systému stejně jako plastičtí chirurgové při klasickém liftingu. Dostává se až do hloubky 4,5 mm, liftingový efekt je bezprostřední, frakční princip navíc zajišťuje lepší hojivost a novotvorbu kolagenních struktur. Díky přímé vizualizaci tkáně až do hlobky 8 mm lékař na monitoru přesně vidí, kde se pohybuje.

Opakování
stačí 1 ošetření
Cena
podle oblasti 14 700–48 900 Kč
Kde
Seznam pracovišť na www.ulthera-lifting.eu
Hodnocení Realself.com 83 %

(Pozn.: Realself.com je server, kde uživatelé hodnotí jednotlivé zkrášlující procedury, které absolvovali. Podobně, jako si např. vybíráme filmy podle počtu dosažených procent na ČSFD.cz, bývá zvykem dívat se před objednáním se na estetické ošetření na tyto stránky.)

UltraShape

Co to je
Fokusovaný ultrazvukový paprsek proniká do kůže a v hloubce 1,5 cm pod jejím povrchem selektivně rozrušuje membrány tukových buněk. Jednotlivé ultrazvukové pulsy jsou vysílány sondou pomocí důmyslné navigace bod po bodu, dokud postupně nedojde k ošetření celé oblasti. Průměrné zmenšení obvodu dané oblasti činí 2 cm po jednom sezení, konečný efekt lze vidět po 4 týdnech.

Opakování
stačí 1 ošetření
CENA
15 000 Kč
Kde
Pražské dermatologické centrum,
Na Stráži 28, Praha 8, www.dermatology.cz
Hodnocení Realself.com 38 %

UltraContour

Co to je
Kavitační ultrazvuk na redukci tukové tkáně. Fokusovaný cílený ultrazvukový paprsek a následná ultrazvuková masážní drenáž v jednom. V první, cca půlhodinové fázi ošetření probíhá rozložení tukové tkáně na jednotlivé buňky a jejich narušení, lipolýza a defibrotizace. Během druhé části je ultrazvukovou lymfodrenáží zajišťován efektivní odvod uvolněného tuku přirozenými metabolickými cestami.

Opakování
Prostřednictvím nezávislé sonografické klinické studie na klinice Esthé byl prokázán úbytek podkožní tukové vrstvy o více než 22 % oproti výchozímu stavu v dané lokalitě před a po sérii 5 aplikací. Nutná jsou minimálně 3 ošetření s týdenními odstupy, ale ani série 6 a více sezení není neobvyklá.
Cena
1500 Kč
Kde
Esthé Laser Clinic, Na Příkopě 17, Národní 11, Praha 1, www.esthe-laser.cz
Hodnocení Realself.com N/A

Liposonix

Co to je
Neinvazivní vysoce fokusovaný ultrazvuk na redukci podkožních tukových buněk. S přesnou kontrolou síly a nasměrování energie. Od loňského roku certifikace FDA. Fokusovaný ultrazvuk prochází tkání do tukové vrstvy bez jakéhokoli poškození okolí, trvale narušuje podkožní tuk, který je pak přirozeně metabolizován. Během hodinového sezení Liposonix dosahuje velmi uspokojivých výsledků. Studie ukázaly úbytek 2,5 cm v pase, což odpovídá skoro jedné konfekční velikosti.

Opakování
stačí 1 ošetření, výsledky jsou vidět za 8–12 týdnů
Kde
Zatím není v ČR k dispozici, doporučujeme sledovat stránky distributora
www.beneficium.cz, popř. www.liposonix.com
Hodnocení Realself.com 92 %

Exilis

Co to je
Tato technologie jako jediná na současném trhu využívá zároveň účinků radiofrekvence a ultrazvuku spolu s chlazením a dalšími bezpečnostními systémy. Tím umožňuje cílené a postupné odbourávání přebytečné tukové tkáně přirozenou cestou, uvolňovaný tuk prochází přirozenými metabolickými procesy. Tato technologie útočí na tuk v problematických partiích a zároveň napomáhá detoxikovat organismus díky stimulaci lymfatického systému. Další významnou možností ošetření přístrojem Exilis je neinvazivní facelifting – pomocí radiofrekvence a ultrazvukových vln se podpoří tvorba nového kolagenu.

Opakování
Je třeba absolvovat alespoň 4 sezení s intervaly 10–14 dní. Jedno sezení trvá max. 30 minut. Účinek se dostavuje postupně a při zachování zdravého životního stylu je efekt dlouhodobý.
Cena
1200–4200 Kč podle oblasti
Kde
Formositas, Na Poříčí 12, Praha 1, www.formositas.cz
Hodnocení Realself.com 75%

Med Contour

Co to je
První a jediný přístroj s technologií duálního modulárního nízkofrekvenčního ultrazvuku s FDA certifikací. Med Contour funguje jako duální ultrazvukový generátor. Ruční aplikátor také využívá vakuovou technologii pro nadzvednutí tukové tkáně, jež je ošetřována ultrazvukovými vlnami, přičemž zachovává nedotčenou podkladovou tkáň, a zvyšuje tedy účinnost a bezpečnost tohoto ošetření, které je tak soustředěno pouze na konkrétní zónu.

Opakování
Stačí 1 ošetření, jinak podle velikosti adipozity. Počet potřebných ošetření by neměl přesáhnout 4 aplikace v jednom měsíci.
Cena
Podle oblasti 1500–3500 Kč
Kde
Studio 1. Pretty Woman Figure, Zlatý Anděl, Nádražní 110, Praha 5, www.medcontour.cz
Hodnocení Realself.com 100 % (pod názvem Vaser Shape)

Kavitace

Při nízkofrekvenčním ultrazvukovém záření vhodné intenzity vzniká proces kavitace, díky kterému lze dosáhnout redukce uloženého tuku a celulitidy.
Fluktuace tuku způsobená ultrazvukovými vlnami spouští tvorbu mikrobublin (nebo dutin), které se v tukové hmotě a v tukových buňkách bortí směrem dovnitř. Následně dochází ke zkapalnění a uvolnění těchto tuků.

Ultrazvukové vlny mají na tkáň v podstatě 4 různé účinky.

Některé z nich převládají – v závislosti na vlastnostech ultrazvukového paprsku (frekvence, intenzita, modulace) a druhu tkáně (tepelná vodivost, absorpce,
obsah vody).

Mechanický účinek

Vzniká pohybem částic v tkáni, kterou prochází ultrazvuková vlna. Změny tlaku mohou vyvolat pohyb tekutiny uvnitř tukových buněk a v tkáňovém moku.

Termální účinek
V podstatě závisí na dvou faktorech: na absorpčních vlastnostech tkáně a na odrazu energie, kterou vyzařuje
ultrazvuková hlavice na pokožku.

Chemický účinek

Ultrazvuk zapříčiňuje změnu lokálního pH, což je spojeno se zvýšením propustnosti buněčných membrán. Urychluje tedy biologické procesy.

Kavitační účinek
Vlivem ultrazvukových pulsů tekutina v tukových buňkách bublá a vzniklé bubliny poté praskají (lipolýza). Výsledkem je uvolnění tekutiny z buněk do vmezeřených prostor, aby mohla být odsáta.

Související články