Intervenční léčba bolesti zad - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Intervenční léčba bolesti zad

Intervenční léčba bolesti zad

autor: Redakce
Intervenční léčba bolesti zad

Podle posledních průzkumů trpí bolestmi zad až 70 % populace, z toho ve 40 % případů zapříčiňuje bolesti páteře degenerativně poškozená ploténka. Právě prostřednictvím intervenční léčby bolesti zad lze trvale tyto komplikované a chronické bolesti řešit. Co to obnáší?

Co je intervenční léčba bolesti?
Jedná se o miniinvazivní zákroky provedené pod rentgenem nebo ultrazvukem, které mají za cíl specificky diagnostikovat a následně léčit bolest a zároveň snížit užívání léků proti bolesti. Intervenční techniky přímo ovlivňují nervové struktury, které nemoc působí, a kladou důraz především 
na preciznost v lokalizaci zdroje bolesti.

Provokační diskografie
Využívá se tehdy, pokud mají lékaři podezření, že bolest vychází z meziobratlové ploténky. Při diagnostice se zavede pod kontrolou RTG pomocí jehly do ploténky pod tlakem kontrastní látka. Pokud pacient cítí bolest podobnou té, která ho běžně trápí, našli lékaři zdroj bolesti. Kontrastní látka pak prozradí rozsah poškození ploténky.

1. Intervenční diagnostické zákroky
Intervenční diagnostika má za úkol přesně určit zdroj bolesti, aby jej mohli lékaři následně efektivně odstranit. Lékaři testují v první řadě nejrůznější nervy okolo páteře a kloubů, které mohou způsobovat bolest. Pacientovi zavedou analgetikum k nervu, který pravděpodobně vysílá bolestivé signály do mozku. Pokud bolest ustane, odhalili lékaři příčinu bolesti. Speciální diagnostikou je pak provokační diskografie, která umí odhalit poškození ploténky.

Nejčastější diagnostické zákroky:

 • Blokáda mediálních ramének

Mediální raménka jsou malé nervy, které nám umožňují cítit bolest z drobných kloubů okolo páteře, tzv. facetových kloubů. K těmto nervům lékaři vpíchnou analgetikum, aby zjistili, zda jsou zdrojem bolesti.

 • Blokáda nervových kořenů

Lékaři podají analgetikum do blízkosti míšních nervů, o kterých se domnívají, že jsou příčinou bolesti. Pokud bolest ustane, objevili lékaři příčinu bolesti.

 • Blokáda SI kloubu

Pokud jsou lékaři přesvědčení, že je za bolest zodpovědný tzv. sakroiliakální kloub (SI kloub), tedy konkrétně větvičky míšních nervů v jeho okolí, podají analgetikum právě do této oblasti.

2. Intervenční terapeutické zákroky
Pokud se provádí diagnostika za pomoci analgetika, pacienti mohou pocítit úlevu od bolesti i na delší dobu. Někdy je však nutné podstoupit zákrok znovu nebo může lékař doporučit některý z terapeu-tických zákroků, se kterým se dosáhne dlouhodobějšího, někdy i trvalého efektu.

Nejčastější terapeutické zákroky:

 • Radiofrekvenční léčba

V lokální anestezii lékař zavede elektrodu ve tvaru jehly k nervu vysílajícímu bolest a vyšle elektrický proud. Ten tepelně zničí tu část nervu, která je zodpovědná za šíření signálu bolesti, a nepříjemné pocity tak ustanou.

 • Disc-FX

Unikátní metoda, jež pomáhá opravit narušenou ploténku. Poškozenou část ploténky lékaři odstraní a malé nervy způsobující bolest zlikvidují pomocí radiofrekvenční léčby. Celý výkon se provádí ambulantně, při vědomí a nástroje se zavádějí přes silnější jehlu. Pacient odchází zhruba po hodině domů. pouze síť klinik EuroPainClinics. Cena: 40 000 Kč.

 • Epiduroskopie

Diagnosticko-terapeutická metoda, při které lékaři zavedou do páteřního kanálu pacientovi kamerku, a mohou se tak nejen přesně podívat na zdroj bolesti, ale zároveň jsou schopni podat léky přímo do místa postižení nebo odstranit za pomoci radiofrekvence nervy vysílající bolest. Během jednoho zákroku lze pacienta vyšetřit a  zároveň jej také zbavit bolesti.pouze síť klinik EuroPainClinics. Cena:  70 000 Kč.

V nemocnicích jsou intervenční zákroky pojišťovnami hrazeny. Na klinice EuroPainClinics jsou pak téměř všechny zákroky hrazeny pojišťovnami VZP a VoZP. Výjimku tvoří pouze rozsáhlé zákroky Disc-FX a epiduroskopie, u VoZP pak ještě radiofrekvenční léčba.

Intervenční léčba bolesti se provádí v ČR na několika pracovištích s tím, že se nejčastěji provádějí diagnostické zákroky jako dočasné řešení bolesti. Navštívit můžete buď vybrané nemocnice, nebo kliniku EuroPainClinics, která se u nás jako jediná specializuje přímo na intervenční léčbu bolesti.

EuroPainClinics, Starochodovská 1750, Praha 4, tel.: +420 702 297 397, www.europainclinics.com
Centrum pro výzkum a léčbu bolesti, FN Motol tel.: 224 435 581, www.fnmotol.cz
Centrum pro léčbu bolesti, Fakultní poliklinika VFN, tel.: 602 795 106, www.karim-vfn.cz

3 otázky pro:
MUDr. Robert Rapčan, FIPP, specialista na léčbu bolesti, EuroPainCliniCs

Které problémy se zády už intervenční léčba řešit nedokáže?
Nelze říci, které již nedokáže řešit, ale s jakou úspěšností. Neexistuje problém, který nelze vyřešit, ale vždy je to o čase, lékaři a ochotě pacienta spolupracovat.

Dají se metody aplikovat i  na léčbu kloubů?
Existují i složitější metody, které se používají na léčbu bolesti velkých kloubů. Tato oblast je však úspěšně řešena ortopedií.

V čem vy sám vidíte největší přínos této léčby?
Pacientovi je precizně diagnostikován zdroj bolesti, který se následně může velmi efektivně odstranit intervenčními miniinvazivními metodami, nebo je pacient indikován s již konkrétním problémem na fyziorehabilitaci či operaci páteře. Výborná zkušenost je právě ve spolupráci s fyziorehabilitací, kde se dokážeme se zkušeným fyzioterapeutem propojit a vytvořit pacientovi léčbu „na míru”.  Nestává se pak, že pacient putuje po různých specializacích, až vyzkouší vše možné, a užívá spoustu léků proti bolesti, které u něj mohou vytvářet lékovou závislost. Jednoduše řečeno, prostřednictvím léků se pouze potlačuje bolest jako symptom, ale neřeší se původ bolesti.

Statistiky

 • 95 praktických lékařů ze středních Čech a jižní Moravy na semináři „Úvod do intervenční diagnostiky v léčbě bolesti zad”:
 • Až 67 % lékařů uvádí jako nejčastější příčinu chronické bolesti zad sedavé zaměstnání. Jako druhou nejčastější příčinu zmiňují váhu (53 % lékařů) a poté těžkou manuální práci a věk.
 • Návštěvu fyzioterapeuta nabízí svým pacientům s chronickými bolestmi zad 78 % lékařů. 72 % lékařů doporučuje pacientům vyšetření na neurologii a 62 % lékařů nabízí jako řešení lékytlumící bolest.
 • 63 % lékařů pozoruje aktivní snahu problém chronické bolesti zad řešit. 41% lékařů se setkává s odkládáním léčby, zejména kvůli strachu z operace nebo nejasného výsledku léčby. Pouze jeden lékař uvedl, že se u svých pacientů setkal s nezájmem jakkoliv tyto zdravotní problémy řešit.
 • Lékaři předepisují léky na bolest v průměru pro 67 % svých pacientů s chronickou bolestí zad.

Mnohdy bolest nemusí ustoupit ani po podání analgetika. Pokud není zákrok prováděn pod kontrolou RTG nebo ultrazvuku, nemusí 
být podání analgetika přesné.

Výhody a nevýhody léčby
– Metody mají své limity,  nejsou vhodné pro každého a nedokážou vyřešit všechny problémy.
+ Miniinvazivní zákrokytrvají jen pár minut.
+ Lze po nich ihned odejít domů, protože se provádí ambulantně a pouze v lokální anestezii.
+ Rekonvalescenčnídoba je v porovnání se standardními operacemi minimální.
+ Velká úspěšnost léčby.
+ V nemocnicích jsou zákroky hrazeny. Na klinice EuroPainClinics je většina zákroků také hrazena pojišťovnami VZP a VoZP.

Pro koho je léčba vhodná?
Intervenční zákroky představují ideální řešení pro ty, kteří ještě nepotřebují rozsáhlou operaci, nechtějí užívat návykové léky proti bolesti, nebo pro pacienty, u nichž fyziorehabilitace není dostatečná nebo by mohla být lépe cílená.

„Naše síť klinik EuroPainClinics představuje nejlépe přístrojově vybavené pracoviště pro intervenční léčbu bolesti v České republice. Všechny výkony provádíme dle světových standardů intervenční léčby bolesti pod kontrolou RTG nebo ultrazvuku. Naším cílem je pacientům ulevit od bolesti, snížit užívání léků a umožnit jejich návrat do aktivního života,“  říká MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, ředitel kliniky EuroPainClinics.

Související články