Nemůžete otěhotnět?
Domů » Nemůžete otěhotnět?

Nemůžete otěhotnět?

autor: Redakce
těhotenství

Problémy s početím má v současné době přibližně pětina párů. Nejčastěji za to může neustále se zvyšující věk partnerů a  také zhoršující se kvalita spermií. Dobrá zpráva je, že reprodukční medicína prodělala v posledních deseti letech značný skok kupředu. Jak vám může pomoci?

Jak otěhotnětSkotští vědci před několika lety zjistili, že do třiceti let věku zmizí z těla ženy 90 % veškerých zásob vajíček. Jejich počet je pevně daný už před narozením, každá žena se rodí v průměru se 400 000 vajíčky a  jen kolem 500 se spotřebuje ovulacemi. „S  věkem však klesá funkční kapacita vaječníků neboli ovariální rezerva, která je vrozená, a  zároveň i  kvalita vajíček, což se zásadněji projevuje po 35. roce věku,“ vysvětluje profesor Malý. On i  výše zmíněná studie však uklidňují, že každá žena je jiná a  nelze to zobecnit tak, že po pětatřicítce už je žena automaticky neplodná.   


Nadstandardní metody

  • Při ICSI se vybraná spermie vkládá přímo do vajíčka.
  • Metoda PICSI navíc umožňuje ještě přesnější výběr nejvhodnější spermie.
  • Pokud by měl váš partner velmi špatnou kvalitu spermií, lze použít metodu IMSI, při které se pomocí speciálního mikroskopu spermie až pětitisícinásobně zvětší a podle tvaru se vybere ta nejlepší.

Za vyšší šanci na úspěch si připlatíte – České zdravotní pojišťovny hradí pouze základní standardní metodu IVF.

Jaký zvolit postup?

1. Vyhledejte kliniku reprodukční medicíny.
2. Nejprve nechte vyšetřit svého partnera, provést vyšetření spermiogramu. Jeho výsledek v podstatě určuje směr léčby.
3. Vy zároveň podstoupíte ultrazvukové vyšetření vaječníků a odběr krve, aby se zjistilo, jak jsou na tom vaše hormony.
* Úspěšnost základní léčby, která je hrazena zdravotní pojišťovnou.


Umělé oplodnění in vitroCo je IVF a  IUI?

Existují dvě základní metody asistované reprodukce, které mohou být následně „zdokonaleny“ dalšími technikami. TY šanci na úspěšné otěhotnění zvyšují.

Intrauterinní inseminace (IUI)
Metoda, při které se spermie 
upraví a n ásledně zavedou do dělohy.


KDY: Je vhodná pro ty páry, ve kterých žena ovuluje a má průchodné vaječníky a muž dobrý nebo jen lehce podprůměrný spermiogram.
PRŮBĚH: Lékaři nejprve podpoří ovulaci speciálními hormonálními tabletami a injekcí. Muž poté v den D odevzdá sperma, které se propere a zkoncentruje a následně se zavede do dělohy.
ÚSPĚŠNOST: 10 až 13 %, existuje zde vyšší riziko, že počnete dvojčata.

In vitro fertilizace (IVF)
Metoda, při které dochází k oplodnění vajíčka mimo dělohu.

KDY: Pokud jsou spermie málo pohyblivé a nekvalitní, je jedinou šancí IVF.
PRŮBĚH: Nejprve je třeba opět stimulovat vaječníky, aby v nich dozrálo více vajíček (bez stimulace dozrává pouze jedno). Hodinu před očekávanou ovulací se pak vajíčka z vaječníku v krátké anestezii odsávají skrze hrdlo děložní. V ten samý den odevzdá partner spermie. Ty musí do vajíčka proniknout samy. Následným oplodněním vajíčka vzniká embryo, které se kultivuje po dobu pěti dní. 
Pokud se i po této době stále vyvíjí, je přeneseno do dělohy. Lékaři vám navíc mohou ještě do dělohy aplikovat speciální látku, která uhnízdění embrya podpoří.
ÚSPĚŠNOST: Kolem 20 %.


Dárcovství vajíček

V případech, kdy vaječníky nejsou schopné vyprodukovat žádná vajíčka, lze využít vajíčka od dárkyně. Základní kritéria pro darování vajíček stanoví zákon, některé kliniky je však mají přísnější: „Dárkyně musí být ve věku 20 až 29 let, musí mít minimálně středoškolské vzdělání, projít psychologickým, genetickým, endokrinologickým a  gynekologickým vyšetřením, být nekuřačka s BMI do 27 a splňovat řadu dalších kritérií,“ vysvětluje Michaela Šilhavá, vedoucí dárcovského programu Unicy. „Velký důraz se klade i  na to, aby se dárkyně příjemkyni co nejvíce podobala – měla stejnou barvu očí a  vlasů, stejný typ postavy a  stejnou krevní skupinu. Většina dárkyň jsou buď VŠ studentky, nebo mladé maminky.Jak zlepšit kvalitu spermií

Darování vajíček funguje v řadě zemí Evropské unie včetně naší republiky na principu anonymity, tedy s  garancí, že se příjemkyně nikdy nedozví, kdo je dárkyní, a  naopak. Samotné darování vajíček je bezplatné, ale dárkyni náleží kompenzace za ztrátu času, cestovné a  další náklady.


Jak zlepšit kvalitu spermií?
Současná medicína prozatím nenašla způsob, jak kvalitu spermií zlepšit. Na trhu jsou k dispozici různé preparáty a potravinové doplňky, které slibují nápravu, doposud však žádná seriózní vědecká studie jejich účinnost nepotvrdila. Jedinou prevencí tak zůstává zdravý životní styl a případně kryokonzervace (zmražení) spermií v mladém věku. Bylo totiž dokázáno, že kvalita spermií klesá s věkem.

Způsobují hormony ke stimulaci vaječníků rakovinu?

Negativní vliv na zdraví mohou mít pouze estrogeny, které přímo ovlivňují mléčnou žlázu v  prsu a  sliznici děložní. Zde mohou za určitých okolností vyvolávat nádorové bujení. Při stimulaci vaječníků nutné k úspěšnému průběhu umělého oplodnění však žena žádné estrogeny nedostává a  ostatní hormony ji neohrožují. Izraelská studie uveřejněná před několika lety sledovala více než 10 000 žen, které absolvovaly IVF stimulaci, po dobu 30 let a  vyvrátila tyto obavy. Nicméně je dobré ženy po IVF upozornit, aby v  budoucnu nezanedbávaly preventivní prohlídky prsů. Mamografii ani   ultrazvuk.

Na kongresu Evropské společnosti reprodukční medicíny byla již v roce 2005 zveřejněna studie s neradostným výsledkem, ukazujícím, že pokud se u mužů nezpomalí tempo zhoršování kvality spermií, do 50 let už nebude plodný žádný z nich. Na jaře 2014 byla na společné konferenci Americké a  Evropské společnosti reprodukční medicíny prezentována americká studie, podle které mohou 
mít i zdraví muži (tzv. normospermici) až 30 % spermií geneticky defektních. Bohužel tyto spermie vypadají a  pohybují se zcela normálně. Až v  75 % případů bývá podle prof. Malého problém na straně mužů. Samozřejmě v kombinaci s jinými faktory na straně ženy.

3 otázky pro Prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc., přednosta Institutu reprodukční medicíny Unica

Proč se dnes ženám nedaří otěhotnět?

Ještě na přelomu 80. a  90. let byla největším problémem při otěhotnění neprůchodnost vejcovodů způsobená srůsty po prodělaných zánětech nebo při endometrióze. Muži měli tenkrát mnohem kvalitnější spermie, takže se problém většinou našel na straně ženy. Dnešní generace potenciálních rodičů se potýká hlavně se špatným stavem spermií i  vajíček. Mužům kvalita spermií trvale klesá, což zřetelně vnímám u  dárců spermatu, tedy mužů ve věku 20 až 25 let. V roce 2002 mohl u  nás jako dárce spermií uspět každý pátý zájemce; v roce 2012 již jen každý osmý! Každá žena se zase rodí s určitou kapacitou vaječníků, která se časem snižuje. Vědecké studie prokázaly, že ve 32 letech má průměrná žena až 25 % vajíček geneticky nekvalitních; ve 40 letech je to minimálně polovina.

Do kdy je ideální nechat si zmrazit vajíčka?

Ideálně do třiceti. V oblasti kryokonzervace vajíček i  spermií došlo v posledních letech k velkému pokroku. Při dřívějším pomalém mražení bylo tvorbou krystalků ledu zničeno až 50 % buněk, pozdější rychlé mražení, tzv. vitrifikace, umožnilo bezpečně zmrazit až 75 % buněk. Při nejšetrnějším a  nejmodernějším zmrazení, například metodou CryoTop, zůstává po rozmražení 90 až 95 % buněk naprosto v pořádku. Původně se mražení vajíček používalo především u onkologicky nemocných žen, dnes jej začínají vyhledávat i  ženy, které chtějí posunout rodičovství na pozdější dobu.

Je dítě ze zkumavky stejné jako 
to přirozeně počaté?

Asistovaná reprodukce přírodu trochu „obelstí“ a  cenou, kterou za to platíme, je, že např. u dětí vzniklých metodou ICSI je asi o 1,5 % vyšší výskyt vrozených vad než u dětí počatých spontánně.


 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Související články