Jak se zbavit skřípání zubů
Domů » Jak se zbavit skřípání zubů

Jak se zbavit skřípání zubů

autor: Redakce
Bruxismus

Často bývá vnímáno jen jako nepříjemný zvyk. Skřípání zubů ale může mít pro postiženého skutečně vážné důsledky. Od poškození skloviny až třeba po vypadnutí zubu. Co dalšího vám hrozí, nebudete-li bruxismus řešit? A  dá se vůbec vyléčit?

Co je bruxismus?

Bruxismus je odborný termín označující zatínání čelistních svalů doprovázené skřípáním či cvakáním zubů, a to nejčastěji ve spánku. Touto poruchou trpí lidé všech věkových kategorií včetně dětí, a to bez rozdílu pohlaví.

Týká se i vás?

Lidé s bruxismem mívají velmi často poškozenou sklovinu a  zvýšenou citlivost na studené, teplé, kyselé či sladké. Výzkumy v  časopise Journal of American Dental Association dokonce poukazují na to, že většina postižených lidí má už ve věku 40 až 50 let tak opotřebované zuby, že potřebuje zubní náhrady.*
*J Am Dent Assoc, 1999, 130, 1229–30

Skřípání zubů může způsobovat uvolňování toxické rtuti z amalgámových výplní. Existují důkazy o zvýšené hladině rtuti v  krvi některých pacientů – s největší pravděpodobností právě kvůli zubním výplním.*
*Eur J Oral Sci, 1997, 105, 251–7

Proč dochází k častému buzení?

Vědci z  West Virginia University, kteří prováděli podrobné výzkumy na desítkách dobrovolníků, kteří trpěli skřípáním zubů, přišli s tím, že okluzní interference a  další faktory související se změnami obličejového skeletu nemají vliv na projev bruxismu. Zároveň se při výzkumech potvrdilo, že skřípání zubů ve spánku způsobuje noční probouzení, a to kvůli zvýšené autonomní srdeční a  respirační činnosti opakující se 8 až 14krát každou hodinu spánku.

Vliv užívání nikotinu

Studie, kterou prováděla Academy of Finland Centre, zkoumala možný vliv užívání nikotinu na bruxismus, a  to u lidí s  průměrným věkem 25 let. Výzkumu se zúčastnilo celkem 3 124 subjektů ve věku 23 až 28 let a  trval bezmála rok. Během pozorování lidí při kouření (3 cigarety denně, 7 dní v týdnu) bylo zjištěno, že ti, co kouřili tabák s  obsahem nikotinu, měli zvýšené příznaky bruxismu mnohem více než ti, kteří používali tabák bez obsahu nikotinu.


BruxismusDlouhodobé následky

  • Poruchy čelistního kloubu
  • Opotřebení zubů a jejich  praskání či vypadávání

Krátkodobé následky

  • Bolest hlavy a uší
  • Bolest čelistí a svalů obličeje
  • Pohyblivost zubů
  • Zánět dásní a paradontóza
  • Ztuhlost ramen a šíje
  • Poruchy spánku

Nejčastější příčiny

Virové a  infekční onemocnění
Častěji se skřípání a  cvakání zubů projevuje u  lidí, kteří právě zažívají nějaké infekční či virové onemocnění. Po odeznění choroby většinou tyto čelistní projevy zmizí.

Psychické problémy
Díky mnoha vědeckým výzkumům se zjistilo, že až 70 % lidí trpících skřípáním zubů ve spánku prožívá úzkost, stres a další psychické problémy, které mohou ovlivnit zotavování a odolnost vůči nemoci. Stres při tom nemusí vyplývat jen z práce, ale i z osobního života.

Poruchy spánku
Skřípání zubů se vyskytuje většinou v  kombinaci s  dalšími poruchami, a  to nejčastěji u  jedinců, kteří mají časté poruchy spánku, 
jako je chrápání, přerušované dýchání či obstrukční spánková apnoe (zástava dechu v průběhu normálního dýchání ve spánku).

Faktory životního stylu
Užívání psychoaktivních látek (tabák, alkohol, kofein nebo léky na deprese, spánek či úzkost) vede k  problémům se spánkem a  má vliv na noční projevy bruxismu.

Doplňte si hořčík

Nedostatek hořčíkuNěkteří odborníci tvrdí, že skřípání zubů je způsobeno nedostatkem hořčíku nebo nerovnováhou mezi úrovněmi vápníku a  hořčíku, což způsobuje permanentní napětí ve svalech obličeje a  krku. Podle francouzského lékaře C. Ploceniaka se dlouhodobou suplementací hořčíku téměř vždy podaří zastavit skřípání zubů.* Pomáhá také vápník a vitamin B5.

Swiss Natural, Magnesium „1“, www.swissnatural.cz

Léčba bruxismu

Bruxismus jako takový se léčit nedá. Je dobré zjistit důvody, které se dají ovlivnit (léčba virózy, zlepšení spánkového režimu apod.).

1. Mezizubní dlaha
V  případě, že bruxismus stále přetrvává, ho lze řešit speciální mezizubní dlahou, která se vkládá mezi zuby především na noc. Výsledkem je, že se osoba trpící bruxismem nemusí bát zničení zubů a  zároveň zmizí nepříjemné zvuky, které znepříjemňují život okolí. Na nošení může být sice nepohodlná, ale přináší efekt a nemá žádné vedlejší účinky.

Léčba bruxismu

2 .Tes-terapie
Transkraniální elektrostimulace využívá nízkého proudu skrze elektrody umístěné na hlavě k  aktivaci ochranných mechanismů v  mozku, což vede k  normalizaci uvolňování endorfinů, které ovládají a  regulují skoro všechny ostatní hormony v t ěle. Pomáhá tak nejen zlepšovat kvalitu spánku, mírnit stres a  různé bolesti, ale stimuluje i  nervy, a  snižuje tak svalové napětí spojené se skřípáním.

3. EEG Biofeedback
Terapie využívá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a  dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a  předává je počítači. Počítač analyzuje signál a  zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o  tom, jak fungují mozkové vlny v  konkrétním okamžiku. Kombinovaná nespavost, tj. nemožnost usnout a  současně časté probouzení v noci, vyžaduje kombinaci 30 + 20 sezení (obvykle postačuje 40).

Děti a skřípání zubůDěti a  bruxismus

Mladší děti: Podle zubních lékařů skřípe zuby až 15 % dětí předškolního věku i  malých školáků, a  to z důvodu prořezávání chrupu. U  některých dětí může být důvodem i  stres či úzkost. Intenzita skřípání zubů se mění, a  to v závislosti na noční hodině (nejvíce se objevuje mezi jedenáctou a jednou ranní). Většina lékařů proto doporučuje dodržovat pravidelný denní spánkový režim.

Starší děti: Tady je často skřípání zubů způsobeno špatným dýcháním z důvodu onemocnění či zvětšené nosní mandle. Američtí vědci z  West Virginia University zkoumali téměř dva tisíce dětí a díky podrobným studiím zjistili, že 36,8 % dětí skřípe zuby jednou a víckrát během týdne, 6,7 % čtyři- a vícekrát týdně. Děti, které skřípou zuby velmi často, se špatně začleňují do kolektivu a jsou odtažité. Podle Salvatora P. Insanyho, který studie zpracovával, většinou příznaky během dospívání samovolně ustutupují. Jen zhruba u třetiny dětí přetrvávají i  v dospělosti.

Jak co nejúčinněji řešit bruxismus?

“Pacient často skřípe v  noci zuby a  sám o  tom ani neví. Pozná se to až na prohlídce u  lékaře, kdy jde poznat zvýšené opotřebení žvýkací plochy zubů. Z  hlediska ochrany je v  současné době nejúčinnějším řešením kompozitní dlaha proti bruxismu, vyrobená přesně na míru podle otisku zubů. 

„Nejúčinnějším řešením jakéhokoliv problému chrupu je vždy prevence. Díky modernímu systému okluzní diagnostiky T-Scan může lékař dnes už i při běžné preventivní prohlídce jednoduše zjistit, že při skusu vzniká na některé zuby větší tlak než na jiné, že jsou některé zuby více namáhané než jiné apod. Systém T-Scan se tak stává neocenitelným pomocníkem při řešení bruxismu, protože lékař může okamžitě začít plánovat konkrétní opatření, jak předejít dalšímu možnému poškození zubů, a to například prostřednictvím mezizubní dlahy.“ MUDr. Vadym Sherman, klinika Mediestetik

Zdroj: American Academy of Sleep Medicine, Očima Cyrila Höschla, Children Who Grind Their Teeth Are More Likely
to Have Problems in School, be Withdrawn from Others, Health, JR Costa, Biomedcentral, D Karakis, The Journal, Koreamed

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Související články