Mozek pod lupou - kdo nebo co ovládá naše chování a emoce: healthandbeauty.cz - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Mozek pod lupou – kdo nebo co ovládá naše chování a emoce: healthandbeauty.cz

Mozek pod lupou – kdo nebo co ovládá naše chování a emoce: healthandbeauty.cz

autor: Redakce
mozek pod lupou

MOZEK POD LUPOU – KDO NEBO CO OVLÁDÁ NAŠE CHOVÁNÍ A EMOCE?

Je až neuvěřitelné, co může mít vliv na to, jací ve skutečnosti jsme a proč se tak chováme. Adrenalin, dopamin či serotonin jsou toho důkazem.

mozek pod lupouHormony a neurotransmitery, přenašeče nervových vzruchů, ovlivňují naši psychiku působením na různá centra v mozku. Naše tělo si tyto látky vytváří samo, aby si ovlivňovalo procesy, které v něm probíhají. Tiší např. napětí, bolest, zmírňují úzkost, zlepšují náladu, vyvolávají touhu, dodávají energii apod.

Josef Zehentbauer, německý lékař a psychoterapeut, přišel s teorií, že nedostatek a naopak přebytek jednotlivých látek formuje chování a vlastnosti člověka. Tuto teorii nazval Zehentbauerova typologie. Rozlišuje celkem sedm charakterů člověka.

1. Člověk adrenalinový

Převládá: Vliv adrenalinu s hormony štítné žlázy a testosteronemAdrenalin je hormon ze skupiny katecholaminů, který zvyšuje krevní tlak, energii a zrychluje srdeční činnost. V těle se uvolňuje především při stresu.

Vlastnosti: Optimismus, pracovitost, rychlost, ale i hektičnost, úzkostlivost a agresivita. Muži s vysokou hladinou testosteronu jsou nejen sexuálně aktivnější, ale mají i lepší slovní vyjadřovací schopnosti.

Studie: To prokázal průzkum, který provedli vědci z University of Manchester na 30 vybraných mužích. U těch, kde byla prokázána 2x vyšší hladina testosteronu v krvi, byla po čtyřech týdnech zjištěna o 20 % lepší slovní plynulost. Tento výsledek ukazuje na další možné nehormonální efekty testosteronu.

2. Člověk noradrenalinový

přenašeče nervových vzruchů ovlivňují naší psychikuPřevládá: Vysoká hladina noradrenalinu. Jde o neurotransmiter, který na rozdíl od adrenalinu zužuje cévy a zvyšuje tlak krve.

Vlastnosti: Přátelskost a optimistické chování, ale i nedostatek energie, neschopnost soustředit se a snížená motivace k provádění běžných úkolů. Abnormálně nízké hladiny noradrenalinu mohou vést ke ztrátě pozornosti, špatné paměti a depresím.

Studie: Profesor neurologie Philip Holmes s kolegy dokázal, že cvičení může už za několik týdnů ovlivnit geny, které zvyšují hladinu neuropeptidu galaninu, jenž má vliv na regulaci noradrenalinu a hraje roli při reakci na stres.

3. Člověk endorfinový

Převládá: Vysoký vliv endorfinů a endovaliaJde o opioidní polypeptidy, které se v mozku vážou na receptory exogenních opiátů. Mají vlastnosti podobné opiátům (např. morfiu). 


Vlastnoti: Tlumí bolest a zvyšují pozitivní náladu, nedostatek přináší pocity úzkosti, kolísání nálad, popudlivost, plačtivost, spánkový deficit projevující se zvýšenou únavou, zhoršováním psychické výkonnosti.

4. Člověk acetylcholinový

Převládá – acetylcholin: Acetylcholin je první objevený neurotransmiter. Při jeho nedostatku „vázne“ funkce paměti a učení.

Vserotoninlastnosti: Zamyšlenost, svědomitost, vyrovnanost a sexuální zdrženlivost.

5. Člověk serotoninový

Převládá – serotonin: Jde o neurotransmiter, který se podílí na formování nálady. Zúžením cév pomáhá zastavit krvácení, účastní se zánětlivých a alergických reakcí, zužuje průdušky.

Vlastnosti: Introvertní chování, přemýšlivost, soucitnost a empatie. Vysoká úroveň hladiny serotoninu může způsobit i celou řadu nežádoucích účinků – průjem, rychlý srdeční tep, halucinace, nevolnost, ztrátu koordinace a zvracení. Nízká hladina serotoninu způsobuje deprese, negativní chování se sklonem k agresi.

6 . Člověk oxytocinový

Převládá – hormon oxytocin: Jde o hormon tvořící se v hypothalamu (část mezimozku), vylučovaný do krve v zadním laloku podvěsku mozkového.
Vlastnosti: Subjektivní pohled na život, citlivost, mazlivost a sexuální náruživost.

Zdroj: Biological Psychiatry, Philip Holmes, Neuropsychopharmacology, Psychoneuroendocrinology (Molecular Psychiatry), Josef Zehentbauer, Nature Neuroscience, The University of Indianapolis, Current Biology, B. T. Donovan, Neurology, Neuron

 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Související články