Chelace: healthandbeauty.cz - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Chelace: healthandbeauty.cz

Chelace: healthandbeauty.cz

autor: Redakce
chelace

CHELACE

Cítíte se vnitřně unavení a jste bez energie? Vaše tělo možná potřebuje vyčistit a zbavit se těžkých kovů. Právě ty jsou často příčinou zánětů, alergií a poškozují náš organismus. Pomoci vám může chelační terapie. Co byste o ní měli vědět?

Co je chelační terapie?

Samotná chelace (chelation znamená „vázání se“) představuje fyzikálně-chemický proces, jehož cílem je najít a následně vyloučit z našeho organismu nahromaděné těžké kovy, které nám mohou mnoha způsoby škodit. Děje se tak za pomoci specifických organických sloučenin, tzv. chelačních činitelů.

Proč jsou těžké kovy nebezpečné

… způsobují předčasné stárnutí  
Odborníci prokázali, že toxické těžké kovy zvyšují aktivitu volných radikálů – hlavní příčiny rychlého stárnutí. Toxické těžké kovy mohou v organismu zaujímat místo minerálních kofaktorů, které spolu s vitaminy aktivují v těle enzymy klíčové pro dobré zdraví. Tímto způsobem může hromadění těžkých kovů přispívat
k předčasnému stárnutí a nemocem souvisejícím s věkem.

… narušují imunitu
Toxicita těžkých kovů může vést i k abnormální funkci imunitního systému, stejně jako k poruchám učení a neurodegenerativním onemocněním. Typickými symptomy jsou únava, změny nálady, špatné soustředění či vypadávání vlasů. Jedním z hlavních toxinů, který toto vše může způsobovat, je rtuť. U geneticky náchylných osob může hrát velkou roli i hliník.

… jsou karcinogenní
Některé přirozeně se vyskytující těžké kovy, jako např. arzen, chrom či nikl jsou karcinogenní. U pokusných zvířat vedly k rozvoji zhoubného bujení a blokovaly schopnost organismu opravit poškozenou DNA.

chelace

Jak změřit zátěž organismu toxickými kovy

Krev, moč, vlasy

Nejběžněji se dělají laboratorní testy ze vzorků krve, moči a vlasů. V případě toxických kovů nejsou ale 100% spolehlivé, protože tyto látky jsou jen slabě vylučovány a koncentrují se v orgánech.

 • Darkfield diagnostika – Jedná se o analýzu čerstvé kapky krve pomocí mikroskopu, která podá komplexní obraz o stavu organismu.

1 200 Kč

Clinical Hair&Health, Klapkova 36, Praha 8, www.clinicalhair.cz

Melisa test 

Zjišťuje alergie na těžké kovy, a to na základě testování bílých krvinek z krevního vzorku proti vybraným kovům. Jejich reakce se monitorují. Pokud se bílé krvinky začnou množit a expandovat, potvrdí se alergie.

Od 8 000 Kč podle počtu testovaných kovů

A2C Anti-Aging Clinic, Malé náměstí 457/13, Praha 1, www.a2c.cz

Biorezonance

Biorezonanční přístroje pracují na principu odebrání informací o elektromagnetickém poli člověka. Měří jak zdravé buňky, tak i vibrace patogenních látek. Umožňují určit zátěž jednotlivých orgánů.

 • Sensitive Imago

Od 2 200 Kč / vstupní vyšetření

AURA Medical Clinic, Koněvova 31, Praha 3, www.auraclinic.cz

 • ERI diagnostika

3 500 Kč / první komplexní vyšetření

Barna Medical, Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3, www.barnamedical.cz

 • e-Lybra

Od 600 Kč za terapii

Centrum Zdraví bez limitu, Vlčnov 105, Starý Jičín, www.zdravibezlimitu.cz

Odstraňování těžkých kovů

Kromě dietního opatření a změny životního stylu může napomoci organismu při odstraňování těžkých kovů řada chemických látek, tzv. činitelů chelace, které existují v perorální i v intravenózní formě. Právě ty jsou schopny vyvazovat těžké kovy a ostatní částice z organismu a dostávají je ven.

chelační terapieMezi nejpoužívanější patří:

 • EDTA (kyselina etylendiamintetraoctová) Vhodná k vyhledávání a odstranění např. olova a hliníku. Nehodí se na arzen a rtuť.
 • DMSA (kyselina dimerkaptojantarová) Lze ji použít jako protilátku při otravách kadmiem nebo olovem. Brání absorpci iontů těžkých kovů z trávicího ústrojí.
 • DMPS (kyselina dimerkaptopropan-1-sulfonová) Lze ji použít jako protilátku při otravách těžkými kovy, především rtutí, se kterou vytváří chelátový komplex.

Nemá smysl tělo detoxikovat, dokud nezjistíte, odkud toxiny ve vašem těle pocházejí. Nechte si např. odstranit amalgámové plomby.

Využití chelačních látek

 • k léčbě otrav některými kovy, např. olovem
 • k odstranění nadměrného množství mědi u Wilsonovy choroby
 • k odstranění nadměrného množství železa u hemochromatóz
 • k vyvázání vápníku, čímž se zabraňuje srážení krve
 • zabraňují usazování vápníku a těžkých kovů na stěnách cév (brání ateroskleróze)

Průběh chelace

V rámci této terapie se musí hned na začátku zjistit možné kontraindikace a následně provést potřebná laboratorní vyšetření.
Při samotné terapii se pak chelační látky (např. syntetický roztok EDTA) vpraví do těla buď formou injekce (intravenózně), nebo ústy (perorálně). Tam se vážou k toxinům (těžkým kovům a minerálům) a postupně se z těla přes ledviny vylučují. Terapie se provádí ambulantně. Výhodou infuzní terapie je její rychlý účinek a 100% vstřebání podaného přípravku přímo do krve.

Kontraindikace

Terapie se nesmí provádět u pacientů trpících kachexií (celková sešlost, chátrání a hubnutí), anémií, nedostatkem obranných buněk, ledvinovou insuficiencí, tuberkulózou, všemi akutními infekčními onemocněními, srdeční arytmií, s oslabeným imunitním systémem, u těhotných, při hypofunkci štítné žlázy, jaterní cirhóze a zánětech slinivky. Opatrnost je na místě u autoimunitních chorob.

vedlejší účinky chelaceVedlejší účinky

Bolesti v oblasti vpichu při podání infuze. Mohou se objevit příznaky chřipky 4–8 hodin po aplikaci infuze (zimomřivost, bolesti svalů a kloubů), nucení k močení, zřídka také nevolnost a zvracení.

Proč je na chelaci nezbytná příprava pomocí nutriční terapie?
„Nutriční terapie, založená na protizánětlivé stravě, regeneraci střevního mikrobiomu a ‚loadingu‘ organismu pomocí mikro- a makronutričních látek, pomáhá tělu vyloučit kovy ven. Až když je organismus pacienta patřičně připraven, je možné aplikovat čištění od těžkých kovů. Někdy už po samotné přípravě můžeme zjistit, že chelace vůbec není potřeba a stačí využít pouze jemnou formu zbavení toxinů v podobě např. produktu Pro Sanatox. Testy jsou navíc důležité pro zjištění kvality buněk. Pokud není dobrá, chelace se nedoporučuje. V takových případech může i ublížit. Přípravu děláme v našem centru MitoLife, na chelaci spolupracujeme se zahraničními lékaři.“ Hana Lang, Diplomovaná nutriční terapeutka a odborná konzultantka MitoLife, s. r. o.

Doprovodná medikace

Podle výsledků laboratorních testů a zjištěných nedostatků je nutné doplnit mikro- a makrovitální látky, především polyfenolové komplexy s antioxidačními účinky (resveratrol, genistein, astaxantin, extrakt z mladého ječmene atd.), elektrolyty s huminovou kyselinou (přírodní antivirotika a alternativní antibiotika), vitaminy a kombinace přírodních látek s chelátovými účinky, jako je chlorella, spirulina burma apod.
Pro Sanatox, doplněk stravy s obsahem přírodních chelátů (látek schopných na sebe vázat těžké a lehké kovy), obsahuje chlorellu, sekundární rostlinné látky, vitaminy apod. 1 067 Kč, www.mitolife.cz

Situace v USA

Americká FDA schválila chelaci jako vhodnou léčbu pro otravu olovem. Někteří zdravotníci ji ale také využívají pro léčbu aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. V tomto případě však jde o kontroverzní léčbu, protože se zatím nesešlo dostatek vědeckých důkazů, že tak funguje, a neměla by tudíž nahrazovat standardní léčbu ischemické choroby srdeční.

Kam na chelaci

Od 20 000 Kč / příprava na chelaci zahrnuje i testy potravinové intolerance Pro Immun M
Centrum MitoLife, www.mitolife.cz, spolupracuje s klinikami v německém Mnichově (www.druxeis-naturheilpraxis.de) a ve Švýcarsku v Castanedě (www.alronc.ch/mitarbeiter/dr-med-petra-wiechel)

Od 3 000 Kč za infuzní terapii
A2C Anti-Aging Clinic, Malé náměstí 457/13, Praha 1, www.a2c.cz

Zdroje: Ralf Meyer, Chronisch gesund, 424 str.; chelace, www.webmd.com

Jak je to s využíváním chelace v ČR? K čemu se smí používat?
„Chelační terapie se v České republice využívá k léčbě některých onemocnění, která se projevují hromaděním těžkých kovů v organismu. To má za následek poškození zejména jater a kardiovaskulárního systému. Chelace může předejít poškození orgánů například u lidí, kteří musí podstupovat dlouhodobou transfuzní terapii. Využívá se také při akutních intoxikacích – otravách těžkými kovy, zejména olovem nebo rtutí.“ MUDr. Monika Golková, Vedoucí lékařka A2C Anti-Aging Clinic

Ve kterých případech klientovi chelaci doporučujete?
„Pokud na základě objektivního vyšetření z krve i tkání zjistíme, že má klient zdravotní problémy, které jsou spojené s intoxikací těžkými kovy nebo s alergiemi na těžké kovy. Mezi symptomy, které způsobují těžké kovy, patří například zvýšená únava, poruchy imunity, bolesti hlavy a jiné neurologické obtíže, vypadávání vlasů a srdečně-cévní onemocnění. V první řadě je ale nezbytné důkladné celkové vyšetření a doplnění všech mikrovyživujících látek – vitaminů, minerálů a antioxidantů.“ sezení v jedné kúře.

Průběh infuzní chelátové terapie EDTA v rámci Cellsymbiosistherapy®

V rámci buněčné terapie se využívá buď trvalá, dlouhotrvající, nebo kapavá infuze.

Neprovádí se nikdy bez předešlých laboratorních vyšetření, která nesmí být starší 4 týdnů, a vyloučení všech možných kontraindikací. Kromě toho se musí nejprve vyrovnat všechny zjištěné deficity vitaminů, minerálů a stopových prvků v organismu.

Terapii předchází 8–16týdenní příprava pomocí nutriční terapie, substituční terapie mikro- a makronutričních látek. Při těchto přípravách dochází často u pacientů k zásadnímu zlepšení zdravotního stavu, takže se mnohdy plánovaná chelace EDTA ani nemusí provedět, nebo jen v lehčí podobě.

Maximální počet aplikací za týden jsou tři infuze (pondělí, středa, pátek). Mezi aplikacemi musí být vždy jeden den pauza. U konstitučně slabších pa-cientů se aplikuje jen poloviční dávka, která se postupně navyšuje až po odeznění následných reakcí. Tito pacienti většinou podstupují pouze jednu až dvě infuzní sezení týdně. Pokud je infuzní terapie součástí jiné léčby, aplikuje se pouze jednou za 14 dní až 3 týdny.

Po šesti týdnech následuje kontrola laboratorních vyšetření (včetně měření těžkých kovů), aby mohly být odhaleny a vyrovnány případné deficity nebo předepsána léčebná přestávka.

 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Celkem lze podstoupit 12–30 infuzí.

Související články