Síla víry - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Síla víry

Síla víry

autor: Redakce

Rádi bychom vám představili zřejmě nejúčinnější antidepresivum a analgetikum. Už jste zkusili placebo?

Placebo = neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť). Používá se jako kontrolní vzorek při testování účinnosti léků. Jestiže se během testování prokáže, že účinnost placeba je stejná jako účinek testovaného léku, je případné zlepšení stavu po použití testovaného postupu jen výsledkem sugesce.

Účinnost placeba

Liší se u jednotlivých typů chorob. Např. bolest nebo deprese reagují na placebo poměrně silně, rakovina je obvykle ovlivněna jen minimálně (co se týče pravděpodobnosti vyléčení, ale dobře mohou reagovat některé průvodní jevy nádorového onemocnění nebo jeho terapie). Mezi lidmi jsou placebo–reaktoři, ale také lidé, na které nepůsobí. Zatím není jasné, kudy (kromě této vlastnosti) mezi nimi vede hranice, protože ve většině zjišťovaných charakteristik se příliš neliší.

Je placebo neetické?

Odpůrci placeba ve výzkumu namítají, že je neetické pacienty „šidit“. Zastánci kontrují, že neužijeme-li při studii placebo, jsou lékaři a stovky jejich pacientů odsouzeni k rokům léčení placebem, aniž o tom vědí. Projeví-li se během studie signifikantní rozdíly ve sledovaných parametrech, je ale změněna v neprospěch placeba nebo i předčasně ukončena. Podání placeba je ale cesta, která obrací člověka k sebeozdravným mechanismům. O těch toho zatím víme málo. Medicína se více zaměřuje na potírání chorob než na to, jak si tělo pomáhá samo.

Studie
Výzkum publikovaný v PLoS

Medicine (únor 2008) tvrdí, že běžně předepisovaná antidepresiva mají významnější účinky jen na pacienty, kteří mají diagnostikovánu velmi těžkou depresi. Všem ostatním ke zlepšení stavu stejně dobře poslouží placebo. Testy antidepresiv typu SSRI u pacientů vedly v průměru ke zlepšení stavu o 1,8 bodů na Hamiltonově stupnici hodnocení deprese – běžného nástroje k měření symptomů, jako je špatná nálada, nespavost a nechutenství. K určení klinické významnosti je ale (podle britských norem) mezi lékem a placebem nutný tříbodový rozdíl.

Klinická studie, zveřejněná v New England Journal of Medicine, dokázala (březen 2005) účinky placeba při osteoartritidě kolene. Lékaři polovině zkoumaných pacientů podali celkovou anestezii a provedli na jejich kolenou řezy, které vypadaly jako po artroskopu. Druhá polovina osob prodělala skutečnou artroskopickou operaci. Při jejich následném srovnání vyšlo najevo, že ke zmírnění bolestí došlo u obou skupin. U některých pacientů, kteří byli v „placebo“ skupině, dokonce bolesti zcela vymizely.

Placebo efekt

Jistý pozitivní dopad, jenž placebo vykazuje na pacientův zdravotní stav. Jeho podstata spočívá v psychologii pacienta.
Vysvětluje se jednak autosugescí (pacient se domnívá, že je účinně léčen a jeho zdravotní stav se má brzy zlepšit, toto očekávání se u něj promítne potlačováním negativních změn a zveličováním těch pozitivních, což ústí v pocit zlepšení) a jednak tím, že už samo vědomí, že je o něj odborně pečováno, pacienta uklidní a může způsobit reálné zlepšení zdravotního stavu.

Související články