Vývojová neuropsychologie - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Vývojová neuropsychologie

Vývojová neuropsychologie

autor: Redakce

Představte si čtyřleté dítě, které lékaři označili za autistu. Vůbec nemluvilo a bez matky se nehnulo ani na krok. A najednou k vám přijde a zatahá vás za rukáv: „Ahoj. Máš bonbón?“ málo známá věda, která tohoto umí dosáhnout, se jmenuje vývojová (dětská) neuropsychologie.

 

Pro koho?
Pro děti do 12 let. Do tohoto věku je totiž mozek velmi plastický, jeho vývoj není zcela ukončen, a tudíž ho lze výrazně korigovat.

Co to je
Relativně nová součást psychologické vědy, která se zabývá vztahem vyšších psychických funkcí a zráním mozkové struktury. Vychází z poznatku, že mozek každého člověka se vyvíjí v zónách. Každá z nich je odpovědná za něco jiného: za zrak, sluch, paměť atd. V okamžiku narození dítěte funguje jen jedna zóna: ta, která je nejníže a má za úkol dodávat mozku energii. Postupně se, zespoda nahoru a od pravé do levé hemisféry, rozvíjejí i ostatní oblasti. Problém nastane, když se kterákoli z nich nedovyvine. Mozek nabere zpoždění, které systémem sněhové koule přesahuje do dalších a dalších zón. V reálném životě se takový skluz projeví tím, že dítě např. nejdříve leze a pak teprve sedí, nebo neleze vůbec, mluví rovnou v celých větách, má problémy s rovnováhou… Někdo by si mohl myslet, že když dítě vynechalo určitá stadia vývoje, tak je v předstihu. Ale opak je pravdou. Fyziologie vývoje se musí respektovat.

Jak
Terapeut provádí s dítětem neuropsychologická korekční cvičení. Speciální neurogymnastiku, jíž stimuluje potřebné oblasti mozku tak, aby správně a naplno fungovaly.
Program korekčních cvičení trvá průměrně 3 až 9 měsíců. Jedenkrát týdně individuální sezení s odborníkem a k tomu cvičení doma. Cvičení je odvozeno od zjištění, že každá etapa ontogenetického vývoje člověka souvisí s jednou z mozkových zón. Dítě s terapeutem provádí cvičení, která znázorňují a opakují jednotlivá období vývoje.

Jaké potíže umí odstranit:
› Nesprávná posloupnost pohybového vývoje a řeči v batolecím věku
› Nepřiměřené reakce na podněty
› Hyperaktivita
› Špatná paměť
› Špatná výslovnost, která se i přes návštěvy u logopeda zlepšuje jen mírně
› Dyslexie
› Dysgrafie
› Dyskalkulie
› Neschopnost udržet pozornost
› Potíže s přizpůsobením v kolektivu
› Uzavřenost, snížená potřeba komunikovat
› ADHD
› Autismus
› Aspergerův syndrom

Příčiny nesprávného vývoje mozku dítěte Biologické (toxikózy v těhotenství, nedostatečná výživa, alkohol a kouření v těhotenství, nedostatečné zásobení kyslíkem při vývoji plodu)
Poškození centrální nervové soustavy v těhotenství nebo během porodu (obtížný porod, nedonošený novorozenec, císařský řez, porodní trauma krčních obratlů)
Negativní vliv rodinného prostředí (přílišná nebo nedostatečná péče, dlouhá nemoc dítěte a odloučení od vrstevníků během ní, výchova v internátu)

Příklad 1
K neuropsycholožce přijela čtyřletá holčička s diagnózou opožděného vývoje. Neurolog prohlásil, že není východisko a děvčátko bude invalidní. Nemluvila, chodila stále jen s matkou za ruku, měla poruchu obecné motoriky, o jemné motorice nemluvě. Na korekční cvičení dojíždí jedenkrát měsíčně, denně cvičí doma (dechová cvičení apod.). Stav po 9 měsících: Dítě mluví, naučilo se plavat, jezdí na kole, chodí do běžné mateřské školy.

Příklad 2
Hoch, kterému specialista diagnostikoval autismus. Nemluvil. Po dobu 7 měsíců docházel každý týden na individuální korekční cvičení. Současný stav: Navázání očního kontaktu, začal mluvit, dokonce i číst. Odborný lékař přiznal, že se spletl a dítě autistické není. Chlapec se zařadil do běžného života.

Historie
Současná vývojová neuropsychologie má kořeny v osobnosti ruského psychologa jménem Alexander R. Luria. Profesor Luria se od začátku své kariéry zajímal o myšlenkové pochody a vytvořil první detektor lži na světě. Během 2. světové války v armádní nemocnici vedl výzkumný tým, který hledal způsoby, jak napravovat psychologické dysfunkce u pacientů s mozkovými poruchami. Jeho práce vyústila ve vytvoření nové vědy: neuropsychologie. V padesátých letech pak Luria, syn židovských rodičů, musel odejít z moskevského Institutu psychologie a věnoval se studiu mentálně postižených dětí v Defektologickém institutu.

Kde: např. Konzultační a terapeutický institut Praha – AKTIP, Mgr. Tatiana Ustinovich, Perucká 23, Praha 2, tel.: 737 161 885, www.aktip.cz

Související články