Češi rozluštili tajemství déjà vu a další zajímavosti o našem mozku - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Češi rozluštili tajemství déjà vu a další zajímavosti o našem mozku

Češi rozluštili tajemství déjà vu a další zajímavosti o našem mozku

autor: Redakce

Vědci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) a Lékařské fakulty MU vůbec poprvé v historii prokázali, že fenomén déjà vu souvisí se strukturami v lidském mozku, a jednoznačně podpořili neurologický původ tohoto jevu. Déjà vu je zážitek, při němž člověku spontánně a velmi prchavě přijde určitá situace velmi známá, a současně si uvědomuje, že tento pocit známosti není opodstatněný, neboli že tato „vzpomínka“ je vlastně falešná.

„U 113 zdravých dobrovolníků jsme provedli strukturální vyšetření mozku magnetickou rezonancí a následně jsme pomocí nové citlivé metody pro automatickou analýzu morfologie mozku porovnali velikosti jednotlivých mozkových oblastí mezi jedinci, kteří nikdy déjà vu nezažili, a těmi, u nichž se naopak déjà vu vyskytovalo nebo vyskytuje. Kromě přítomnosti zkoumaného jevu byly obě skupiny vyšetřených jedinců plně srovnatelné,“ popsal postup výzkumu jeho hlavní autor, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Analýza prokázala drobné, ale statisticky významné rozdíly v množství šedé hmoty v některých oblastech mozku, s maximem nálezu těchto rozdílů v oblasti hipokampů (malých struktur na vnitřní straně spánkových laloků), ve kterých vzniká paměť a paměťové vzpomínky. Tyto struktury byly u jedinců s výskytem déjà vu významně menší než u těch, kteří déjà vu neznají. Čím častěji se déjà vu u vyšetřených jedinců vyskytovalo, tím byly uvedené mozkové struktury menší. Český úspěch byl publikován mj. v prestižních časopisech Cortex nebo Nature Genetics.

Čím udržet mozek v kondici

Vitamín C (1000 IU denně)
Ginkgo biloba (250 mg ráno)
Extrakt z hroznových jader (100 mg dvakrát denně)
Acetyl L-karnitin arginát (700 mg dvakrát denně)
Omega 3 krill oil (500 mg denně)
Resveratrol (100 mg dvakrát denně)
B-komplex forte (denně)
Ubiquinol koenzym Q10 (50 mg dvakrát denně)

Co vyzkoušet?

1) Audiovizuální stimulace

Zkráceně AVS. Metoda používaná pro vyléčení mnoha potíží typických pro současnost – okamžité odstranění stresu, únavy, nespavosti, depresí. Používá se i k osobnímu rozvoji a zrychlení učení. Nasadíte si brýle a sluchátka, na přístroji zvolíte příslušný program. Pulsující světlo a zvuk následně přeladí rytmus mozkových elektrických impulsů (například z únavy do velmi hluboké relaxace). Pro zdravé i nemocné lidi všech věkových skupin i povolání. AVS mají doma i lékaři, vrcholoví sportovci či vojáci.
V případě nejčastějších indikací (únava, stres, depresivní stavy) se efekt dostaví hned, po každém použití. Chronická onemocnění, např. těžkou nespavost, definitivně vyřeší v řádu týdnů.  Centra Galaxy (přístroje nejen prodávají, ale i zapůjčují k vyzkoušení), www.galaxy.cz 4000 Kč – 25 000 Kč dle modelu

2) Trénink superpaměti

Trénink využívající moderních poznatků z oblasti neurologie, psychologie, zrychleného studia a čtení. Jde o mozkově kompatibilní učení, které svou rychlostí a účinností mnohonásobně překonává to klasické.

Primární strategií je zařazení naladění na výkon, podobně jako při tréninku špičkových sportovců. Hypnotické soustředění se v mozku projevuje vysokými frekvencemi kolem 40 Hz, takzvanými Gama vlnami. Dále je mozek rafinovaně ponořen do obrazu celkové struktury bez zabývání se detaily. Proces připomíná skládání puzzle s pohledem na předlohu. Ve vhodném čase jsou detaily do celku nabalovány jak vědomě, tak podvědomě v hypnotickém transu.
Pro všechny, kdo podlehli sugesci, že mají špatnou paměť nebo na nějaký předmět „nemají buňky“. „Zajímavou zkušeností bylo obejití nervových drah zasažených Alzheimerovou nemocí a normalizace pamatování u šedesátileté paní,“ zmiňuje trenér Libor Činka jeden z úspěchů.
Výsledky viditelné ihned. Libor Činka, CETROS, Pod Hájkem 1, Praha 8, www.cetros.cz 5380 Kč (třídenní kurz 19.–21.10., studenti sleva 40 %)

3) Hypnóza

Stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí, podobný dennímu snění či meditaci. Navenek se podobá lehkému spánku, ve skutečnosti jde o stav „zúženého vědomí“.
Zatímco tělesné funkce jsou sníženy, ty duševní se aktivují. Zahrnují změny vědomí, paměti a vyšší náchylnost k sugescím, reakcím a myšlenkám, jaké se obvykle v bdělém stavu nevyskytují.

Vynikající pomocná metoda při všech procesech psychoterapie, koučování, psychosomatického léčení a metodách osobního růstu. Pod vedením zkušeného a zodpovědného hypnoterapeuta je možné touto cestou dospět k informacím a postojům, jež v bdělém vědomí nejsou dostupné. „Známe případy, kdy se výsledek dostaví bezprostředně po hypnotickém prožitku, jindy je nutno nechat prožitek doběhnout do bdělého zpracování naším vědomím několik dní či týdnů,“ vysvětluje hypnoterapeutka MUDr. Jarmila Klímová. AKTIP, Perucká 23, Praha 2, www.aktip.cz 1400 Kč / 80 minut

4) Biomodulace

Proces, při kterém se celému živému organismu – a především imunitnímu systému – navrací schopnost vlastními prostředky odhalit a zlikvidovat chybně postavené a škodlivé buňky a látky.

Využívá neuropeptidy (látky bílkovinné povahy), které coby informační molekuly kolují nejen mozkem, ale celým organismem a jsou schopny přenést emočně-informační potenciál mezi orgány v těle. Fungují jako klíčový informační přenašeč sociálních a biologických (buněčných) zážitků organismu do všech složek a orgánů těla. Na této informaci pak stojí další funkce regulačních systémů organismu, jež rozhodují o vzniku nebo potlačení somatických nemocí těla. Prostředkem biomodulace jsou biomodulátory – speciálně připravené látky, jejichž aktivní složkou jsou specifické neurotransmitery, přinášející buňkám těla správné informace o homeostáze a tím zvyšující součinnost mezi mozkem a periferním systémem organismu. Vyrábí se např. ve formě kapek či kapslí.

Pro osoby s roztroušenou sklerózou, s problémy s pamětí, schizofrenií, chronickým únavovým syndromem, alergiemi, lupusem a ostatními systémovými nemocemi, chronickými záněty, degenerativními onemocněními, se stavy po léčbě chemoterapeutiky. Podle závažnosti onemocnění se výsledky dostavují během několika týdnů až měsíců. Působení je hloubkové a systémové, je tedy efektivnější než instantní léčba jediného orgánu. MUDr. Jan Šula, www.biomodulation.com; spolehlivou diagnostickou metodou vyváženosti funkce neuropeptidů je Informační medicína MUDr. Jonáše, síť akreditovaných poradců viz www.joalis.eu
Konzultace + preparáty, pohybuje se obvykle v rozmezí 1000-2500 Kč

5) Neurolingvistické programování

Vzdělávací a rozvojová metoda, vycházející ze studia systémového modelu úspěšné mezilidské komunikace, úspěšného chování, schopností a postojů. Vychází z teze, že lidský mozek a nervová soustava jsou programovatelné. Jen je třeba se naučit používat správná slova, vybírat správné způsoby myšlení a konání směřující k cíli. Mezi principy NLP patří například: Moudrost tkví v umění vidět věci z více perspektiv. Každé lidské chování je založeno na pozitivním úmyslu. Smyslem komunikace je následná reakce.
Především pro majitele a manažery firem, ale také zaměstnance toužící po osobním rozvoji nebo pro rodiče.
Institut pro NLP, Proutěná 36/423, Praha 4, www.nlp.cz
300 Kč (prezentace 2 hod.), 5600 Kč + DPH (workshop, 2 dny)

Kapacita a inteligence

Velikost mozku i chytrost jsou do určité míry dány geneticky. Tým více než 200 vědců nyní odhalil specifické geny, které souvisejí jak s objemem mozku, tak s inteligencí. Ačkoli odborníci předpokládali, že větší mozky jsou „chytřejší“, tato studie předčila jejich očekávání. Velikost mozku samozřejmě nekoreluje s inteligencí na sto procent a roli hrají i další faktory, např. osobnostní zkušenosti.

„Našli jsme poměrně jednoznačný důkaz dokládající genetické propojení mozkové funkce a inteligence,“ říká vedoucí výzkumu, neurolog Paul Thompson z University of California. „Poprvé máme jasné informace o tom, jak tyto geny ovlivňují mozek.“
Mezinárodní tým sesbíral snímky mozků a genetická data více než 21 000 lidí z celého světa jakožto součást projektu známého jako ENIGMA (Enhancing Neuro Imaging Genetics through Meta-Analysis.
„Jde o dostatečně velký vzorek, aby nám dovolil odhalit jasné vzory v genetické variabilitě a ukázat, jak tyto změny mozek fyzicky mění,“ uvedl Thompson. Výzkumníci byli schopni propojit specifické geny se změnami velikosti mozku. Mozek se přirozeně s věkem smršťuje, ale velikost je klíčová u mnoha duševních onemocnění. Snížený objem mozku provází mnohá onemocnění včetně Alzheimerovy choroby, deprese a schizofrenie.

Mozek a jeho tajná zákoutí

To, jak nám stárne pokožka, pozorujeme někdy možná až moc přehnaně. Stárnutí mozku tak zřetelné není. O důvod víc, proč není radno na něj zapomínat. I když to není všeobecně známo, mozek je plastický i v dospělosti. Má schopnost se strukturálně a funkčně pozměnit, když se potřebuje přizpůsobit novým podmínkám.

Potvrdila to například dlouhodobá studie provedená na londýnských taxikářích. Ti se musí, aby získali licenci, naučit za tři roky znát 250 000 ulic centrálního Londýna. Vědci zkoumali mozkové struktury uchazečů před začátkem tohoto tréninku a poté i po jeho ukončení. Zatímco před zahájením učení nebyly mezi paměťovými schopnostmi dobrovolníků výraznější rozdíly, později došlo ke změně. Ti, kdo taxikářskou licenci získali, vykazovali významné odlišnosti v zadní části hipokampu. U neúspěšných uchazečů nedošlo k žádné, popřípadě jen minimální strukturální změně. Jejich paměť se nikterak nezlepšila, v úkolech spočívajících ve složité vizualizaci byli méně zběhlí.

Odborníci toto zjištění považují za veledůležité, protože dosud jen velmi málo výzkumů podalo přímý důkaz plasticity dospělého mozku související s vitálními funkcemi, jako je např. paměť. Přesto ale samozřejmě platí, že čím dříve se člověk o kondici svého mozku začne zajímat, tím větší naději na úspěch má. Kognitivní funkce klesají tím výrazněji, čím je člověk starší. Už ve 45 letech věku mohou být na ústupu. Prevenci tedy rozhodně nepodceňujme.

Epifýza

Nepatrná tkáň v lidském mozku, známá jako šišinka (epifýza), je velká zhruba jako rýžové zrnko. Vědci se dlouho domnívali, že její funkce je bezvýznamná. Opak je ovšem pravdou. „U živočichů funguje jako takzvané třetí oko,“ říká profesorka Anna Strunecká z Katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. „Lidská šišinka je považována za transduktor fotoperiodické informace, protože převádí informace o světle do hormonálních oscilací. Prostřednictvím vylučovaných hormonů ovlivňuje nesmírné množství fyziologických funkcí a pochodů v organismu.“
Kromě dnes velmi populárního melatoninu a serotoninu bylo v šišince nalezeno mnoho dalších biologicky aktivních látek, včetně látek s psychedelickými účinky.

Obnova kognitivních funkcí ve spánku

V udržení a rozvíjení našich kognitivních funkcí má nezpochybnitelnou roli spánek. Základním faktorem je přitom podíl snové fáze v celkové délce spánku. „Kdo spí jen čtyři hodiny, sní sotva šedesát minut. A to je zoufale málo,“ říká MUDr. Jarmila Klímová z institutu AKTIP. „Snít je třeba každou noc minimálně tři hodiny, to znamená osm hodin spánku.“

V celém procesu iniciace a udržení spánku má důležitou funkci anatomická struktura zvaná reticulární formace. Ta je jakýmsi sítem, skrze které procházejí informace do mozkové kůry. „Funguje podobně jako například žaluzie na okně: Ve chvílích, kdy spíme, se žaluzie zavírají a do mozkové kůry přestávají proudit informace z vnějšího okolí, tedy smyslové. Naopak sem proudí informace z nezpracovaného nevědomí,“ vysvětluje doktorka Klímová. „Sen je zpracovatelem, jenž informace ve shlucích do mozkové kůry posílá, ale nerespektuje informační logiku typickou pro bdělé vědomí. Snová paměť pak vydává jakési pseudologické celky, které jsou pro naši logiku těžko zpracovatelné. Ale pro hlubší úrovně vědomí je to cesta, jak čistit prožitky nemající primárně pojmový, ale především prožitkový kontext.“ Snové čištění mozku člověku zaručuje revitalizaci mentálních funkcí před dalším dnem a dalším náporem informací ke zpracování.

Ale pozor, při spánku navozeném hypnotiky (ač dostatečně dlouhém) tato obnova nefunguje. Léky na spaní, byť ne všechny ve stejné míře, snovou fázi tlumí. Následkem je, že mozek nejen nemá šanci odpočívat a čistit se, ale začne vypínat. U seniorů se to například projevuje rychlejším nástupem senilní demence, ale prášky na spaní tento proces navozují i na vrcholu profesní kariéry – za dva či tři roky pravidelného užívání. Ne nadarmo bývají označovány za „dementogeny“.

Náš tip
1. Energy & Memory, Calivita, 90 kapslí, 678 Kč, www.galaxy.cz
2. Sublingual CoQ10, Calivita, 30 tablet, 743 Kč, www.calivita.cz

Náš tip
1. Ginkgo Biloba, Nefdesanté, 60 kapslí, 144 Kč, www.nefdesante.cz
2. Norkrill, The Norwegian Krill Company, 60 tobolek, 787 Kč, www.norkrill.cz
3. Gotu Kola, Starlife, 90 kapslí, 525 Kč, www.starlife.cz
4. Brain Star, Starlife, 60 tablet, 1120 Kč, www.starlife.cz
5. MindHelp, Joalis, 100 tablet, 383 Kč, www.joalis.eu

Náš tip
Guna – BDNF, Guna International, 30 ml, 345 Kč, ve vybraných lékárnách

Uvedené produkty jsou doplňky stravy.

Související články