Elektronická cigareta - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Elektronická cigareta

Elektronická cigareta

autor: Redakce

Přestat si kouřením ničit organismus a zároveň se nemuset své závislosti vzdát. To si přeje většina kuřáků. Je pro ně elektronická cigareta záchranou? Nebo jde jen o jiný hazard se zdravím?

 

Elektronická cigareta

zařízení, které vytváří páru podobnou kouři zahřátím kapalné náplně nazývané e-liquid. Tuto páru pak kuřák elektronické cigarety vdechuje.

Zákazy a zákony

Elektronickou cigaretu již zakázali v Norsku, Turecku, Švýcarsku, a dokonce i v Číně, kde byla v roce 2006 vynalezena a patentována. Velmi striktní regulace existují rovněž v Dánsku, Kanadě, Rakousku a Německu. Česká republika se stala po Číně, Izraeli, Austrálii a Turecku pátou zemí na světě, kde se elektronická cigareta začala distribuovat. V létě 2009 byl v ČR schválen zákon, který e-cigaretu definuje a vymezuje podmínky používání a prodeje. V poslední době to ale vypadá, že e-cigareta brzy dozná omezení i u nás. Nedisponuje totiž potřebnými atesty, že neškodí.

3 důvody, proč si držet odstup

1
Dávka nikotinu dodávaná do organismu elektronickou cigaretou se může při každém vdechnutí značně lišit. Analýza FDA zjistila, že se pohybuje od 26,8 až po 43,2 mikrogramů, což nahrává možnosti snadného předávkování. A kromě toho odhalila nikotin i v produktech, které byly označeny jako beznikotinové.

2
Z elektronických cigaret putuje do těla mnoho dalších látek, včetně vysoce toxického diethylenglykolu, různých nitrosaminů (tj. silné karcinogeny nacházející se v tabáku) a minimálně čtyř dalších chemikálií s podezřením na škodlivý vliv na lidský organismus. Obecně jde sice o menší dávku těchto látek než v klasickém cigaretovém kouři. Ale nerovná se nule.

3
Popularita elektronických cigaret může bývalé kuřáky přivést zpět k zlozvyku, jehož se obtížně zbavili. Stejně jako může být cestou k tabáku pro mladé lidi, které cigaretové korporace zatím ještě nezlákaly.

Názor odborníka

„Výrobci kuřákům tvrdí, že jejich návyk není s elektronickou cigaretou tolik škodlivý zdraví. To se ale týká jen dehtu a dalších kouřových zplodin, ne nikotinu,“ říká MUDr. Kateřina Bičíková, internistka s atestací z oboru respiračních onemocnění, z Programu H plus. Závislost na nikotinu je totiž stejně obtížně odstranitelná jako závislost např. na heroinu. „Další slabinou je e-liquid, kapalina v e-cigaretě, jejíž složení může obsahovat zdraví velmi neprospěšné látky. I to je důvod, proč je e-cigareta v řadě zemí zakázána či omezena.“

e-liquid

V elektronické cigaretě nedochází ke spalování, ale pouze k odpaření náplně. Chemicky se v procesu ohřívání náplń nemění. Náplň elektronické cigarety, tedy e-liquid, je většinou založena na propylenglykolu nebo glycerolu, případně směsi obou.

nikotin

Náplň může obsahovat volitelné množství nikotinu. Množství nikotinu se obvykle uvádí v miligramech na jeden mililitr, což odpovídá přibližně desetinám procent (16mg/ml = 1,6 % objemových). Běžné obsahy nikotinu v komerčních e-liquidech jsou 0 mg, 6 mg, 8 mg, 11 mg, 16 mg, 18 mg a 24 mg.

odvykání

Elektronická cigareta není primárně určena pro odvykání kouření. Je určena pro kuřáky, aby mohli holdovat své zálibě méně škodlivým způsobem. K odvykání lépe poslouží nikotinové náplasti a podobné pomůcky.

Dvě tváře nikotinu

Čistý nikotin nemá žádné známé kancerogenní vlastnosti – za kancerogenezi klasických cigaret může především v nich obsažený dehet. „Vědecký výzkum odhaluje dvě tváře nikotinu,“ přiznává v publikaci Doba jedová prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. „Ačkoli může způsobit vážné poškození zdraví, může být zároveň užitečný v prevenci demence a zlepšit kvalitu života seniorů.“

Profesorka Strunecká zmiňuje mj. přítomnost receptorů pro nikotin v mozku zvířat i lidí a testy, které prokázaly, že nikotin může zvýšit pozornost a zlepšit proces ukládání informací.

„Zajímavá zjištění přinesla série asi dvaceti epidemiologických studií, které sledovaly vztah kouření k výskytu Alzhei-merovy nemoci,“ uvádí prof. Strunecká. „V šestnácti z těchto studií byla nalezena nižší četnost výskytu AN u kuřáků než u nekuřáků. Pouze u čtyř se neukázaly významné rozdíly ve výskytu AN mezi kuřáky a nekuřáky. Tato zjištění navozovala představu, že nikotin funguje jako látka s výrazně neuroprotektivním účinkem – brání degeneraci a odumírání neuronů a snižuje tvorbu neurotoxického beta-amyloidu. Podání nikotinu zlepšilo kognitivní schopnosti u pacientů s AN, avšak neovlivnilo jejich dlouhodobou paměť.“

I přes tyto informace je třeba si uvědomit, že nikotin je pouze jednou z téměř pěti tisíc látek v cigaretovém kouři. Ten prokazatelně zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů, kardiovaskulárních onemocnění a je považován za jednu z hlavních příčin toho, proč lidé umírají.

Související články