(Ne)bezpečné vyšetření prsou: healthandbeauty.cz - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » (Ne)bezpečné vyšetření prsou: healthandbeauty.cz

(Ne)bezpečné vyšetření prsou: healthandbeauty.cz

autor: Redakce
nebezpečné vyšetření prsou

(NE)BEZPEČNÉ VYŠETŘENÍ PRSOU

V ČR bylo v roce 2014 zahájeno adresné zvaní žen na mamograf. Pojišťovny se snaží dostat na vyšetření prsu více žen. možnosti ale zatím stále využívá jen polovina těch, které na něj mají nárok. Proč se některým ženám na mamograf nechce? A existuje v ČR alternativní řešení? Pokusili jsme se najít odpovědi.  

nebezpečné vyšetření prsouCo je mamografický screening?

Jde o pravidelné preventivní vyšetřování žen, které nemají žádné příznaky onemocnění, jehož cílem je zachytit případný rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu.

Mamografické vyšetření

Jak funguje: Mamograf prozařuje tkáň prsu měkkým rentgenovým zářením a poté zobrazuje rozdíly v hustotě této tkáně podle průchodu rentgenových paprsků.
Cena: Bezplatné, pro samoplátce v mamocentrech se pohybuje od 600 do 800 Kč.
Kde: V ČR je provozováno na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz. 

Nevýhody mamografu

  • Zatěžuje tkáň rentgenovým zářením
  • Silný tlak na tkáň, riziko zhmoždění
  • Vyšetření bývá mnohdy falešně pozitivní

To vede ke stresu, zbytečným biopsiím a v některých případech dokonce i ke zbytečným operačním odstraněním části nebo i celého prsu.

Metody, které nezatěžují

Ženy, které nepodceňují prevenci, a přitom se odmítají vystavit RTG záření a silnému stlačení na mamografu, mají tyto možnosti:

1. Sonografické vyšetření

Jak funguje:  Ultrazvukové vyšetření, při kterém lékař přejíždí sondou s hladkým povrchem po celém prsu. Ten je natřen jemným gelem, aby sonda hladce klouzala, a mohl tak být postupně vyšetřen celý prs. Pod ultrazvukem se provádí i cílená biopsie prsu (core cut biopsie – CCB), tj. odběr podezřelé tkáně prsu k histologickému vyšetření, určení hladiny hormonálních receptorů, onkologických markerů atd.
Cena: Pro samoplátce v mamocentrech se pohybuje od 300 do 600 Kč.
Kde: V ČR je provozováno na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz.  

02 – Elektroimpedanční tomograf (EIT, známý i jako MEIK)

Jak funguje: Měří abnormální změny vodivosti v tkáni. Nemocná tkáň má 20–40krát nižší vodivost než okolní zdravá tkáň. Vyšetření vyhodnotí místa zvýšeného rizika a upozorní na zvýšenou pravděpodobnost vzniku nádoru.
Cena: 790 Kč
Kde: Nenabízí ho žádné mamodiagnostické centrum. Zájemkyně musejí navštívit soukromá zařízení. Doporučujeme např. AKTIP, www.aktip.cz.

Pmamografický screeningorovnání s mamografem

  • Šetrné vyšetření bez rizika zhmoždění prsu
  • Nepoužívá rentgenové záření
  • Trojrozměrný obraz, zobrazuje 7 vrstev po 7 mm
  • Mamograf zaznamená až nádor o určité velikosti
  • Vhodné i v těhotenství a při kojení

Odborné názory

„Metoda EIT/MEM vykazuje vysokou citlivost v diagnostice benigních onemocnění prsu, a co je nejdůležitější, poskytuje možnost s jistotou vyčlenit skupinu pacientů se zvýšeným rizikem vzniku maligního procesu. Výše uvedené ukazuje, že je vhodné ji použít pro dynamické sledování pacientů s difuzní a modulární formou mastopatie i jako screeningovou metodu v pozorovacích centrech a onkologických ordinacích poliklinik a v poradnách pro ženy. Její opodstatněné využití je i u primárního vyšetření pacientů pro upřesnění indikace invazivních diagnostických postupů. Nejúčinnějšími oblastmi využití jsou v současné době určování hormonální příčiny mastopatie, kontrola její konzervativní léčby a individuální výběr hormonální antikoncepce.“  N. I. Rožkovová, Hlavní mamolog Ruské federace

„S metodou EIT/MEM jsem se osobně seznámila, vyzkoušela ji a prostudovala několik odborných prací v ruském a anglickém jazyce. Vzhledem k nezbytnosti včasné diagnózy a prevence a s ohledem na neškodnost nové metody a její aplikaci v několika stech klinikách ve světě doporučuji metodu zařadit do nabídky našich služeb.“ MUDr. Irina Farafonova,  Relaxační a Regenerační Centrum, Hluboká nad Vltavou

Situace ve Švýcarsku

Nezávislá iniciativa Swiss Medical Board doporučila švýcarské vládě zrušit plošný mamografický screening a zaměřit se na individuální přizpůsobení prevence každé ženě na míru. Představitelé iniciativy v článku, publikovaném v New England Journal of Medicine, upozorňují na mohutné zatěžování kaskádou vyšetření a zákroků i těch žen, u kterých se nakonec zhoubnost nádoru nepotvrdí. „Většina žen věří, že mamografický screening je prevencí rakoviny a díky včasnému odhalení agresivních nádorů zachraňuje mnoho životů. Pokud by tyto domněnky byly pravdivé, mamografický screening by jistě smysl měl. Ale ony bohužel pravdivé nejsou. A my se domníváme, že ženy by to měly vědět,“ píší za Swiss Medical Board profesor lékařské etiky Nikola Biller – Andorno a profesor Peter Jüni, působící v Institutu sociální a preventivní medicíny univerzity v Bernu.*  

Případová studie

Na pomoc si zmínění představitelé berou mimo jiné výsledky americké studie z roku 2008, jež porovnávala očekávání, která ženy měly od mamografického screeningu, s jeho reálnými výsledky. Ženy předpokládaly, že z 1 000 žen pravidelně se účastnících mamografických vyšetření do deseti let zemře na rakovinu prsu 80, zatímco ze stejně početné skupiny žen, která na mamograf nechodí, podlehne nádoru prsu dvojnásobek: celých 160 žen. Ve skutečnosti ale na každou tisícovku žen docházejících na screening připadly pouze 4 ženy, které v horizontu 10 let zemřely na rakovinu prsu. A ve druhé skupině, té bez preventivních vyšetření, podlehlo zhoubnému nádoru prsu 5 žen. Zdroj: Biller – Andorno N, Jüni, P: Abolishing Mamography Screening Programs? A View from the Swiss Medical Board in The New England Journal of Medicine, April 16, 2014 DOI: 10.1056/NEJMp1401875

Nezávislý názor britských odborníků

 „Britský program mamografického screeningu, v jehož rámci jsou ženy ve věku 50–70 let zvány ke screeningovému vyšetření ve tříletých intervalech, každý rok zřejmě zabrání zhruba 1 300 případům úmrtí na rakovinu prsu. Z našich odhadů však také vyplývá, že každoročně je zhruba 4 000 žen v důsledku screeningu tzv. naddiagnostikováno,“ okomentoval výsledky zkoumání britského panelu expertů profesor sir Michael Marmot, ředitel Institute of Health Equity v Londýně.

„Každá žena se může informovaně rozhodnout. Dobrou zprávou je, že včas detekovaný a léčený nádor prsu představuje výrazně nižší úmrtí na toto onemocnění. Méně pozitivní zprávou je to, že existuje 1% pravděpodobnost, že bude diagnostikováno a léčeno nádorové onemocnění, které by se nikdy neprojevilo ani nezpůsobilo problémy, kdyby žena na screeningové vyšetření nešla. Moderní zdravotní systém by měl být založen i na tom, že občanům poskytne jasné informace o přínosech a rizicích screeningového programu.“* The Guardian publikoval výsledky této studie pod titulkem Breast cancer screenings causes more damage than previously thought.
Zdroj: Independent UK Panel on Breast Cancer Screening (2012). 
The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61611-0

NOVINKA – Adresné zvaní na screeningovou mamografii

Pokud je vám více než 45 let a na mamografu jste ještě nebyla nebo pokud od vašeho posledního vyšetření uplynula již delší doba, můžete od své zdravotní pojišťovny očekávat v měsíci, kdy slavíte narozeniny, upozornění, že jste v poslední době pravděpodobně neabsolvovala preventivní mamografické vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru prsu. Toto adresné zvaní zahájily pojišťovny letos v lednu v rámci projektu podpory screeningového programu nádoru prsu, který začal fungovat v roce 2002.*

Základem je, abyste si pravidelně vyšetřovaly svá prsa samy jejich prohmatáváním a sledováním jakýchkoli změn. Nechcete-li podstupovat mamografické vyšetření, domluvte si preventivní prohlídku jinde. Musíte však počítat s tím, že si ji jako samoplátkyně uhradíte. To by vás ale rozhodně nemělo odradit. Jde přece o vaše zdraví.  

*Projekt podpory screeningových programů organizují zdravotní pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Z 85 % je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemž na samotné adresné zvaní (více než 3 miliony dopisů, projekt zahrnuje i prevenci rakoviny děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku) je vyčleněno zhruba 62 milionů korun, jeho celkový rozpočet je přibližně 107 mil. Kč.

„V současné době jsme svědky mnoha emocionálních a méně emocionálních odborných a laických diskuzí o tom, nakolik je preventivní vyšetření mléčných žláz žen, mamografie, neúčinné, nebo účinné. Lze předpokládat, že velká většina laické veřejnosti si je vědoma, stejně jako odborní lékaři, že problém onemocnění mléčné žlázy je komplexní záležitost. Proto je prvotně potřeba porozumět komplexitě procesuvedoucího k onemocnění a poté hledat řešení vedoucí ke snížení rizika onemocnění, a současně ke zvýšení kvality diagnostiky onemocnění, a tím i následného léčení.“ Dr. Jan Campbell, zavedl metodu EIT/MEM 
v Malajsii, ItÁlii a ve ŠVÝCARSKU

Rakovina prsu je velmi závažné zhoubné onemocnění postihující ženy po celém světě. Ročně jím jen v ČR onemocní asi 6 500 žen. proto ho nepodceňujte!

 

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/healthbeautycz

Sledujte nás na Instagramu: www.instagram.com/health_and_beautycz

Související články