Vaše tělo je tu, ale kde je vaše mysl? - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Vaše tělo je tu, ale kde je vaše mysl?

Vaše tělo je tu, ale kde je vaše mysl?

autor: Redakce

Téměř polovinu našeho času myslíme na něco jiného, než právě děláme. Tělo je tady, ale mysl se toulá daleko od nás. Jenže právě mysl, která je přítomná, je šťastnější. Vědci z Oxfordské univerzity vyvinuli 8týdenní program založený na mindfulness, kterým se dá mysl vytrénovat. Jedná se o terapeutickou techniku, jež pomáhá předcházet depresím a pracovat s těžkostmi i stresy každodenního života. Přestože je praktikování tohoto přístupu v ČR zatím v začátcích, naučit se ho můžete i Vy pod vedením certifikované učitelky Aleny Laškové, která tuto metodu studuje přímo na Oxfordské univerzitě.

Mindfulness bychom do češtiny mohli přeložit jako uvědomění si přítomného okamžiku neboli bdělou všímavost. Stejně jako pohybem posilujeme tělo, můžeme praktikováním mindfulness pečovat o naši mysl. Lze tak předcházet nejenom psychickým problémům jako deprese nebo úzkosti, ale také se naučit plně si vychutnávat krásné životní momenty. 

 „Mindfulness není jen metoda, je to i životní styl. V podstatě svůj život žijeme stále stejně, ale více si všímáme, čeho se dotýkáme, ať už myslí nebo našimi smysly,“ vysvětluje lektorka Alena Lašková. Ta se ke své dosavadní práci dostala skrze více jak 20 let osobní praxe mindfulness a během pobytu v Anglii, kde se jím zabývají odborníci. Ihned věděla, že se chce věnovat právě tomu. Dnes je plně kvalifikovaná dle přísných světově uznávaných kritérií a vede kurzy pro studenty a zaměstnance na LF Masarykovy univerzity.

Během osmitýdenního kurzu se zájemci pomocí kognitivně behaviorálních a meditačních cvičení naučí rozvinout pozornost ke svým myšlenkám, emocím i tělesnému stavu. „Učíme se rozpoznat spouštění našich automatických reakcí a myšlenkových vzorců, které naše stresy a nepříjemné emoční stavy ještě přiživují,“ říká Lašková. Doplňuje, že o mindfulness koluje mnoho mýtů, jako například, že si „vyčistíte hlavu“ od myšlenek nebo že je to „relaxace“.

Kurz Všímej si je určen všem, kteří chtějí posílit svou fyzickou i duševní pohodu a naučit se lépe vypořádat s životními těžkostmi. Není určen osobám, které se potýkají s akutní formou duševního onemocnění. 

Kognitivní terapie založená na mindfulness (Mindfulness-based Cognitive Therapy) byla vyvinuta před více než 20 lety v rámci prevence recidivy deprese a její účinnost byla potvrzena v četných randomizovaných kontrolovaných studiích. Na jejím rámci vznikl program Mindfulness pro život, který je navržen pro kultivaci duševního zdraví a pocitu pohody u neklinické populace. Alena Lašková metodu studovala nejprve na britské univerzitě v Exeteru a nyní v jejím studiu pokračuje na Oxfordské univerzitě.

Ing. Alena Lašková, MSc, PGDip

Ing. Alena Lašková, MSc, PGDip je certifikovaná učitelka mindfulness a lektorka kurzů MBCT, MBCT for Life, Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World. 

Díky absolvování výcviku na katedře psychologie na University of Exeter ve Velké Británii, kde vystudovala s vyznamenáním obor Psychological Therapies Practice, získala certifikaci k výuce programů založených na mindfulness. Jde o metodu uvědomění si přítomného okamžiku, ale i komplexní životní styl, který si klade za cíl rozvinout pozornost ke svým myšlenkám, emocím i tělesnému stavu. 

Alena je mimo jiné také držitelkou Certificate of Competence dle mezinárodně uznávaných kritérií MBI-TAC a své vzdělání rozšířila s The University of Oxford Mindfulness Centre, načež v rámci studia vyučovala v The Mindfulness Project v Londýně. V současné době studuje magisterský program specializující se na výuku Mindfulness–based Cognitive Therapy (MBCT) na katedře psychiatrie na University of Oxford.

Osobní praxi mindfulness se věnuje od roku 2002. Pod pravidelnou supervizí expertů vyučuje ve Velké Británii, ale i v České republice. Zde vede kurzy pro studenty a zaměstnance Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a je také členkou Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, akademického centra stojícího v popředí výzkumu, výuky a klinické i neklinické aplikace mindfulness v České republice.

Jejím celoživotním zájmem je studium původních buddhistických textů a buddhistická psychologie, která se potkává s psychologií západní v sekulárních programech, které vyučuje.

www.vsimejsi.cz

Související články