Prevence proti virům - NOVÁ STUDIE - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Prevence proti virům – NOVÁ STUDIE

Prevence proti virům – NOVÁ STUDIE

autor: Redakce
Nová studie

Po dlouhou dobu byly koronaviry považovány za mikroorganismy, které nepředstavují vážné nebezpečí pro lidské zdraví. Situace se dramaticky změnila po vypuknutí infekce koronaviry ve Wuhan (Čína), která doslova pokryla celý svět během několika týdnů. Vzhledem k velikosti infekce je prevence přenosu této infekce téměř akutnější než hledání účinné léčby.

Hrozba s historií

Již na konci roku 2002 se objevil první koronavirus, který by mohl způsobit závažné akutní respirační potíže u lidí (SARS-CoV). V roce 2012 byl SARS-CoV nahrazen novým typem koronavirusu MERS (MERS-CoV), který je původcem respiračního syndromu na Středním východě. Šíření infekce bylo omezeno na Arabský poloostrov a vedlo k 2,35 tisícům infekcí s 866 úmrtími. Infekce Coronavirus probíhala na místním geografickém území, a proto nedošlo k širokému pokrytí veřejnosti.

Situace se radikálně změnila na konci roku 2019 – začátkem roku 2020, kdy celý svět postupně hovořil o infekci koronaviry. Důvodem byl nový typ SARS-CoV-2, který může u lidí způsobit koronavirové onemocnění – COVID-19 („Coronavirusova choroba 2019“). Je to jedno-vláknový virus obsahující RNA a má se za to, že je rekombinantní mezi netopýrem, koronavirem a jiným virem neznámého původu.

Mutace není dobrá

Virologové a epidemiologové zaznamenávají vysokou nestabilitu a virulenci nového koronaviru. Podle posledních údajů cirkuluje ve světě několik kmenů viru SARS-CoV-2 a nadále mutuje, což komplikuje diagnostiku a léčbu nemoci způsobené tímto onemocněním.

Koronavirus může způsobit vážné narušení dýchacích cest člověka a jeho infekce může vést k závažným následkům s relativně velkým počtem úmrtí. Kromě dýchacího systému jsou do procesu zapojeny i další orgány a systémy těla, zhoršuje se průběh původního onemocnění.

Klinický obrázek

Klinická prezentace nové infekce koronaviru, která vznikla v roce 2019, COVID-19 (Coronavirusova choroba 2019), je doprovázena příznaky akutní respirační virové infekce. Bylo také zjištěno, že mezi prvními příznaky může být myalgie  (11%), zmatenost (9%), bolesti hlavy (8%), hemoptysa (5%), průjem, nevolnost, zvracení, palpitace. U dětí je abdominální (nauzea, zvracení, bolest břicha) a / nebo průjem, který se často projevuje u dětí s respiračními infekcemi během prvních 5-6 dnů. Na klinickém obrázku je pozorována intoxikace různé závažnosti, která vyžaduje jmenování vhodné terapie.

Monitoring se rovná léčba

Dosud neexistuje univerzálně dostupná a prokázaná účinná etiotropní terapie pro COVID-19. Seznam možných látek pro etiotropní léčbu infekce zahrnuje řadu léčiv používaných k léčbě infekce HIV a také interferonová léčiva. Kromě toho je v případě potenciálně očekávané účinnosti možné předepsat léky mimo značení. Vývoj etiotropní terapie pokračuje. To znamená, že lékařská péče je omezena na sledování stavu pacienta, aby bylo možné včas odhalit známky klinického zhoršení. V takovém případě dochází k určení vhodné terapie v souladu se stavem pacienta.

Od kašle po průjem

Lidé infikovaní SARS-CoV-2 obvykle vyžadují podpůrnou patogenetickou a symptomatickou terapii. Podle posledních údajů jsou nejčastějšími příznaky onemocnění horečka, suchý nebo mírně vlhký kašel, únava, ucpaný nos a bolest v krku. Kromě jiných příznaků mají pacienti s COVID-19 často poruchy trávení (zejména průjem). Podle různých zemí činí průjem s COVID-19 3,7% až 24% a dokonce 29%, což může představovat samostatný zdravotní problém jak v ambulantních zařízeních, tak v nemocnicích. Nedávné studie navíc zjistily, že u pacientů se zažívacími příznaky je charakteristická delší doba od projevu onemocnění po hospitalizaci a jejich prognóza je horší než u pacientů bez zažívacích symptomů.

Podle dočasných pokynů vydaných Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace „Prevence, diagnostika a léčba nové infekce koronaviry (COVID-19)“ v případě průjmu, těžké intoxikace, břišní nevolností nebo zvracením uveden účelově enterosorbent, zejména koloidní oxid křemičitý,  pod obchodním názvem  Polisorb. Doporučení o proveditelnosti použití koloidního oxidu křemičitého jako prostředku doplňkové léčby onemocnění způsobeného koronavirem jsou k dispozici také v zahraničních zdrojích.

Analýza literatury ukázala, že Polisorb má nejen detoxikační účinek na tělo pacienta, snižuje hladinu molekul střední hmotnosti (MSM) v krvi, ale má také nápravný účinek na procesy peroxidace lipidů a vykazuje také další vlastnosti (antioxidant, stabilizátor membrány, ochrana proti stresu, imunoprotektivní a mukoprotektivní stažení farmaceutické rezistence atd.). Při kombinaci základní terapie s Polisorbem  je objem infuze a lékové terapie významně snížen.

Imunoprotektivní (adaptivní) vlastnosti Polisorbu jsou způsobeny jeho účinkem na imunologické parametry, schopností obnovit adaptivní funkce imunoproduktivních buněk. V pozadí enterosorpce dochází ke zvýšení buněčné a humorální imunity, zvýšení počtu T-lymfocytů, snížení počtu cirkulujících imunitních komplexů (které poškozují normální buňky a tkáně těla), stabilizace produkce IgE a IgM. Zvyšuje odolnost těla vůči infekcím, zkracuje dobu trvání nemoci celková pohoda, fyzická aktivita se zvyšuje.

Polisorb má hydrofilitu a schopnost absorbovat velké množství proteinových toxinů a mikroorganismů. Absorpce mikroorganismů začíná do 4 minut. Současně má enterosorbent všechny vlastnosti ukázané moderním enterosorbentům a má vhodnou dávkovou strukturu ve formě prášku, neabsorbuje se do krve, nemá škodlivý účinek na sliznici gastrointestinálního traktu a je vylučován v nezměněné podobě. A co je nejdůležitější, když prochází střevy, přidružené komponenty nepodstupují desorpci (zpětné uvolňování z enterosorbentu). U dětí může být použitý od 1 roku v EU v Ruské Federaci je doporučený již od narození u těhotných žen a starších lidí, kteří jsou ve skupině se zvláštním rizikem, náchylní k virovým onemocněním.

V Rusku a zemích Evropské unie je tento preparát nabízen pod obchodním názvem Polisorb a má více než 20-letou historii užívání. Nezbytnou vlastností Polisorbu je neporézní struktura aktivní účinné látky. Díky své vysoké disperzi je sorpční povrch koloidního oxidu křemičitého asi 300 m2/g. Sorpce molekul toxinů a dalších látek se vyskytuje na povrchu částice v místech vazby oxidu křemičitého s hydroxylovými skupinami. Polisorb  má takových částic  velice mnoho, tvoří komplexy a jejich celková sorpční plocha je velmi velká. 1 g Polisorbu tak může absorbovat až 5 g vody. V tomto ohledu se zdá, že použití prostředků na průjem je bezpečným a účinným řešením tohoto problému.

Dotazy ohledně prevence

Jako preventivní opatření se doporučuje dodržování obecných hygienických opatření, mezi nimiž je v řadě zemí povinné používat lékařskou masku/roušku, brýle a rukavice. Cílem těchto opatření je omezit kontakt s životním prostředím a jejich cílem je omezit další šíření infekce.

Současně dosud nebyly vyvinuty přístupy ke specifické prevenci. Mezi důležitá opatření zaznamenaná zdravotnickými odborníky je třeba poznamenat, že je třeba podpořit imunitu, jako je tomu u jakékoli jiné akutní respirační virové infekce. Kromě imunomodulačních a interferonostimulujících léků, které mohou mít „univerzální“ antivirový účinek, bez ohledu na etiologii akutních virových infekcí dýchacích cest, je použití detoxikačních látek také odůvodněné.

Zejména, spolehlivá důkazní báze je vytvořena pro výše uvedený produkt Polisorb. Proveditelnost jeho užívání, je prokázaná v terapii u pacientů s akutními respiračními virovými infekcemi a chřipkou během prvních 5 dnů nemoci, což dává právo považovat ji za jeden z možných prostředků při komplexní léčbě těchto infekcí a také naznačuje její potenciální účinnost při prevenci infekce SARS-CoV-2.

Toto doporučení je podpořeno skutečností, že podle posledních studií má virus SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, tendenci se hromadit a poškozovat nejen plicní tkáň ale také zažívací trakt. I když samozřejmě k gastrointestinálnímu poškození nedochází vždy, u mnoha pacientů postižených virem byla detekována degenerace, nekróza nebo změny ve tkáních epitelu jícnu, žaludku a střev.

Podle vědců by lékaři měli vzít v úvahu, že zažívací symptomy, jako je průjem, mohou být rysem a předzvěstí vývoje COVID-19. V tomto případě by měla být zvláštní pozornost věnována pacientům z rizikových skupin se zažívacími příznaky, aniž by se v nich čekalo na výskyt respiračních příznaků. Ve prospěch toho nedávné studie čínských vědců naznačují, že enterocyty tenkého střeva mohou působit jako rezervoár kumulace koronaviru SARS-CoV-2, což je podceňované nebezpečí. Toto je  dáno skutečností, že v tomto orgánu ( tak i v plicní tkáni) dochází k velké akumulaci receptorů angiotensin konvertujícího enzymu 2. typu (ACE 2), díky čemuž virus proniká do cílových buněk. Tato skutečnost vyžaduje více pozornosti stavu střevní mikroflóry. Současně mohou některá probiotika způsobit zvýšení exprese ACE 2, což v důsledku zvyšuje riziko vstupu viru do buňky. V tomto ohledu vyžaduje opatrnost použití řady probiotik při koronavirové infekci.

Pro účely prevence a při infekci koronavirem se zdá být nejvhodnější použít enterosorbenty, zejména koloidní oxid křemičitý (Polisorb), který má vysokou sorpční aktivitu a také zajišťuje normalizaci střevní mikroflóry. To může přispět k eliminaci viru z těla, udržovat normální flóru a zvyšovat imunitu. V současné době probíha studie o účinnosti přípravku Polisorb u pacientů s infekcí koronavir, která se provádí v několika nemocnicích v Maďarsku.

Author, expert: Yulia Prozherina, Ph.D., MBA, official member of International Social Academy of Ecological Safety and Nature Management

Zdroje
 1. Dočasné pokyny „Prevence, diagnostika a léčba nové infekce koronaviry (COVID-19)“. Verze 3 (03.03.2020). 63 s
 2. Tang X. et al. O původu a pokračujícím vývoji SARS-CoV-2. Zdroj: LINK
 3. Prevence, diagnostika a léčba nové infekce koronaviry COVID-19. Na základě Prozatímních pokynů Ministerstva zdravotnictví Ruska ver.3 (03.03.2020). 19 s.
 4. Fisher D., Heymann D. Q&A: Nové ohnisko koronaviry způsobující COVID-19. Zdroj: LINK
 5. Zpráva společné mise WHO a Číny o nemoci Coronavirus 2019 (COVID-19). 16. – 24. února 2020. Zdroj: LINK
 6. Pung a kol. Vyšetřování tří klastrů COVID-19 v Singapuru: důsledky pro opatření v oblasti dohledu a reakce. Zdroj: LINK
 7. Pan L. a kol. Klinické charakteristiky pacientů s COVID-19 se zažívacími příznaky v Hubei v Číně: popisná průřezová multicentrická studie. The American Journal of Gastroenterology. 18. března 2020. Zdroj: LINK
 8. Co vám nikdo nikdy neřekne o Coronavirus (2019-nCoV): Prevence, diagnostika a léčba. Zdroj: LINK
 9. Patent №2038085 z roku 1992, koloidní oxid křemičitý
 10. Menshikova S.S. et al. Průjem různých etiologií. Koloidní oxid křemičitý (Polisorb MP) jako nové řešení naléhavého problému. Gastroenterologie. 2017.3 (56). S. 34-37.
 11. Dolgova N.A. et al. Hodnocení účinnosti Polysorb MP při komplexní léčbě pacientů s akutními respiračními virovými infekcemi a chřipkou, Barnaul, 2008. Zdroj: LINK
 12. Národní zdravotní komise a státní správa tradiční čínské medicíny. Diagnostický a léčebný protokol pro novou pneumonii Coronavirus. Generální úřad Státní zdravotní komise Úřad státní správy TCM. Vytištěno a distribuováno 3. března 2020.
 13. eng Z. a kol. Tenké střevo, podceňované místo infekce SARS-CoV-2: od efektu Red Queen po probiotika. 10. března 2020. Zdroj: LINK

Související články