Jedy v kuchyni - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Jedy v kuchyni

Jedy v kuchyni

autor: Redakce

Zdravá výživa je důležitá. Ale neméně důležité je to, v čem ji připravujeme a servírujeme. Teflonovou pánev už kvůli tomu ti poučenější z nás dávno vyhodili – když se ji totiž podaří připálit, uvolňuje velmi nebezpečný dusivý plyn.

Hliník

Kde se vyskytuje
Staré příbory, tetrapakové obaly
Co může způsobit
Hliník je neurotoxický a ionty hliníku v přítomnosti iontů fluoru mohou vyvolat množství reakcí s patofy-ziologickými následky. Mohou fungovat jako spouštěč rozsáhlých poruch metabolismu. Zatímco hliníkové příbory a nádobí byly kvůli hypotéze, že hliník je rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy nemoci, už koncem minulého století masově odmítány, v současné době je rozšířeno používání tetrapakových obalů, u nichž zatím nikdo neprovedl zodpovědnou studii, kolik iontů hliníku obsahují ovocné šťávy nebo mléko distribuované v těchto obalech.

Teflon

Kde se vyskytuje
Pánve, kuchyňské náčiní
Co může způsobit
Při vystavení teflonových nádob vysokým teplotám se teflon rozkládá a uvolňuje nebezpečné fluorované uhlovodíky. Toxikologicky významný je především perfluorisobuten − plyn desetkrát toxičtější než fosgen (bojový otravný plyn), který může vyvolat toxický edém plic.

Černý polyamid a nylon

Kde se vyskytuje
Naběračky a lžíce
Co může způsobit
Výrobky z černého polyamidu a nylonu mohou uvolňovat primární aromatické aminy, jež působí na imunitní systém, hormonální soustavu a jsou i rakovinotvorné.

Bisfenol A

Kde se vyskytuje
Polykarbonátové nádobí, kuchyňské náčiní, dózy na potraviny, kojenecké lahve
Co může způsobit
Dostává se do potravin, jež jsou v kontaktu s polykarbonáty, a lze jej dokázat v krvi lidí, kteří tyto potraviny konzumují. Indukuje v buňkách slinivky nadbytečnou tvorbu inzulinu působením na estrogenové receptory, které na svém povrchu mají buňky pankreatu (Ropero et al. 2008). Bisfenol A tedy může vést nejen ke vzniku rakoviny prsu (Murray et al. 2007) či prostaty (Hess-Wilson et al. 2007), ale zdá se, že by mohl být i jedním z důvodů nárůstu počtu diabetiků a rovněž lidí postižených obezitou (Miyawaki et al. 2007). Může také přispívat k těhotenskému diabetu a vést i k dalším metabolickým chorobám (vom Saal a Myers 2008).

Melamin

Kde se vyskytuje
Nádobí a příbory
Co může způsobit
Toto nádobí je nevhodné pro kontakt s potravinami. Vedle melaminu je možné i uvolňování vyššího množství formaldehydu − tyto látky mohou vyvolat bolesti hlavy, záněty sliznic, mohou dráždit oči a způsobovat slzení. Melamin je nefrotoxický (tj. poškozující ledviny), formaldehyd pak karcinogenní. V průběhu roku 2008 se v čínských nemocnicích začali objevovat dětští pacienti s ledvinovými problémy a výskytem ledvinových kamenů. Jednalo se nejčastěji o děti do 2 let, u nichž je takováto diagnóza naprosto neobvyklá. Bylo prokázáno, že na vině je melamin přítomný v mléčné kojenecké výživě (Parry 2008). U nás byly objeveny mléčné bonbony s nadlimitním množstvím melaminu.

Při přípravě článku bylo čerpáno z textu Toxikologická rizika kuchyňského nádobí toxikologa prof. RNDr. Jiřího Patočky, DrSc. v knize Doba jedová (Triton, 2011) a ze serveru www.toxicology.cz.

Související články