Nebezpečná pigmentová znaménka - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Nebezpečná pigmentová znaménka

Nebezpečná pigmentová znaménka

autor: Redakce

NEbezpečná pigmentová znaménka

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zemřelo v roce 2013 na následky onemocnění melanomem 463 lidí. Až 50 % melanomů přitom vzniklo na podkladě pigmentového znaménka. Je to pro vás pádný důvod nechat se vyšetřit?

Co je melanom?

Jde o zhoubný nádor melanocytů (pigmentových buněk), který se vyskytuje převážně na kůži, ale také např. ve střevu či v oku. Je to jeden z méně běžných typů rakoviny kůže, ale je příčinou největšího počtu úmrtí na tato nádorová onemocnění. Má tendenci často metastázovat. Na jeho vznik má vliv především UV záření.

Kožní nádory nejsou jen melanom

K dalším nejčastějším, avšak méně známým kožním nádorům patří basaliom a spinaliom. Jde o nemelanomové kožní nádory, nemají tedy typické hnědé zbarvení. Nejvíce se vyskytuje basaliom, který vypadá jako lesklý světlý hrbolek na kůži. Místně infiltruje tkáň, nemá ale sklon k metastázování (šíření do celého těla). Jeho léčba je tak většinou úspěšná. Spinaliom již metastázuje častěji, a je tak nebezpečnější. Navíc může růst takovým způsobem, že má destruktivní účinky na okolní tkáň.

Počet nádorů se navyšuje

Podle dostupných statistických informací zemřelo v roce 2013
na následky onemocnění melanomem 285 mužů a 178 žen.
V tomto roce bylo odhaleno 2 864 nových melanomů kůže.
Z toho bylo 1 440 u mužů a 1 424 u žen.
Oproti roku 2012 to představuje nárůst o 4,3 % a oproti roku 2008 dokonce o 23,3 %.
Na jiné zhoubné nádory, než je melanom, v roce 2013 zemřelo
558 lidí a počet nově odhalených nádorů činil 24 208.*
*Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

„Tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout fatálním důsledkům tohoto onemocnění, je kromě ochrany před UV zářením
pravidelná kontrola znamének u dermatologa, která by měla proběhnout jednou ročně, pokud lékař neurčí jinak.“ 
PharmDr. Veronika Orendášová z lékáren BENU

Jak poznat nebezpečné pigmentové znaménko? Otestujte se!

Někteří lidé se dnes ještě stále domnívají, že rizikové pigmentové znaménko je až takové, které začne svědit, krvácet nebo se kolem něj utvoří zánět. To ale není pravda. Toto jsou už pozdní příznaky rozvoje většinou již maligního melanomu. Jak odhalit příznaky, které signalizují přeměnu? Čím více faktorů je pozitivních, tím větší je pravděpodobnost, že jde o rizikový projev.
Asymetrie: Znaménko nemá symetrickou formu jako např. ovál či kruh.
Barva: Není příznivé, když je znaménko tmavě hnědé až černé nebo má nepravidelnou skvrnitou pigmentaci s různými odstíny.
Ohraničení: Hranice znaménka by měla být ostrá a pravidelná. Neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky vybíhající ze znaménka by měly upoutat vaši pozornost.
Průměr: Pigmentové znaménko, jehož průměr je větší než 5 milimetrů, by nemělo uniknout vaší pozornosti.

Na čem závisí, zda budete mít melanom, či ne?

Zda máte větší „šanci“ nádor dostat, nebo ne, závisí nejen na genetické výbavě, ale souvisí to i s vaším pobytem na sluníčku v útlém dětství.

2 otázky pro…

MUDr. Silvie Rafčíková, MBA
Vedoucí lékařka Soukromé kožní kliniky VZHLED

Platí, že plochým znaménkům nemusíme věnovat takovou pozornost, že mnohem nebezpečnější jsou ta, která vyrůstají nad okolní kůží?
„V praxi v podstatě ano, ale nejdůležitější je znaménka sledovat, a to nejen ta stávající, ale i nově vzniklá na „čisté“ kůži, protože podezřelé je každé znaménko, které rychle roste a mění velikost, ale i barvu, tvar a třeba začne svědit. Všechny tyto změny je třeba probrat vždy s dermatologem, protože ten správně rozhodne, co je potřeba udělat. Nejlépe je sledovat znaménka digitálním dermatoskopem.“

Jak postupovat, pokud si někdo mateřské znaménko strhne?
„Jakékoli zranění znaménka navzdory panující představě nevede ke vzniku zhoubného nádoru melanomu ani jiného nádoru. Proč je tedy nutné navštívit dermatologa? U zraněného znaménka je potřeba zjistit, zda již ono samotné není nádor, protože každý nádor je křehký a má sklon nejen ke zranění, ale i ke krvácení. Pak je potřeba urychleně zasáhnout. Určitě si někteří pokládají otázky: „Mám si to vůbec nechat vyřezávat? Nedojde vyřezáním útvaru ke zhoršení a rozsevu nádoru?“ Apod. Je-li již jednou vysloveno podezření na maligní melanom, před dalšími nepříjemnostmi vás může ochránit pouze kvalitně provedený dermatochirurgický operační  zákrok, tedy povětšinou ambulantně. Je třeba zdůraznit, že tento chirurgický zákrok nijak nezhorší prognózu onemocnění, ale právě naopak, často zachrání život.“

Vyzkoušeli jsme vyšetření dermatoskopem

Jak to probíhalo
PŘED VYŠETŘENÍM
Dermatologickému ošetření předchází odborná konzultace. Jinak není potřeba se nijak připravovat. Digitální dermatoskop je optické zvětšovací zařízení, které prosvítí vrchní vrstvy kůže a zvětší vyšetřované struktury znaménka. Lékař tak detailně vidí strukturální a barevné změny, které nemusejí být pouhým okem patrné.

PRŮBĚH
Vyšetření nebolí a zabere jen pár minut. Lékař postupně přiloží dermatoskop na jednotlivá znaménka, vyfotí je a software v počítači snímek porovná s celosvětovou databází, vyhodnotí rizikovost a uloží ho ve své paměti. Díky tomu pak lze průběžně sledovat, jak se znaménko s časem mění.

NÁZOR REDAKCE
„Abyste zachytili nebezpečné změny znaménka včas, choďte na vyšetření opravdu alespoň jednou za rok. Jen pravidelné kontroly ukážou, jestli je vhodné znaménko odstranit, nebo je v pořádku. Vyšetření dermatoskopem se nemusíte bát, je zcela bezbolestné.“

Od 500 Kč za vyšetření
MEDICOM Clinic, Spálená 14, Praha 1,
tel. 800 254 642, www.medicomclinic.cz

Vyvýšení: Pokud zpozorujete růst pigmentového znaménka do výšky, může to být známkou postupujícího nádoru. Pokud však máte mateřské znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, vše by mělo být v pohodě.

Znaménka si můžete nechat vyšetřit 4 způsoby:

01 Pohledem odborného lékaře – dermatologa

02 Ručním dermatoskopem
Provádí kožní lékař při akutní diagnóze znaménka či nádorku. Bohužel se při tomto vyšetření neuchovávají výsledky a zvětšení projevu je malé oproti digitálnímu dermatoskopu.

03 Digitálním dermatoskopem
Probíhá pomocí sofistikovaného softwarového analyzátoru znamének. Umožňuje až 70násobné zvětšení pigmentového znaménka. Touto generací digitálních dermatoskopů lze precizně zmapovat každé znaménko a kvalifikovaně rozhodnout o dalším správném postupu, a to vše během několika sekund. Díky systému lze vyčíst, zda je daná léze benigní či maligní a porovnat vývoj daného znaménka v čase, a to včetně možnosti archivace a exportu dat.

04 Mapováním povrchu těla, tzv. TOTAL BODY MAPPING
Program TOTAL BODY MAPPING – automatické skenování celého těla – zaznamená každou plochu na těle a provede automatickou analýzu změn. Lze provést srovnání nejen jednotlivých znamének, ale srovnání celých ploch, počtu znamének a změn jejich velikostí na ploše.

Jak lze odstranit mateřská znaménka

Lze je odstranit pouze chirurgicky (excizí).
Cena: od 300 Kč / odvíjí se od velikosti a zabarvení znaménka a počtu zákroků

Kam se obrátit při nesrovnalostech?

Při jakýchkoliv pochybnostech neprodleně navštivte kožního lékaře, který je dostatečně vyškolen k tomu, aby dovedl správně stanovit diagnózu. Seznam některých pracovišť najdete na www.melanomy.cz.

 

Související články