Odhalte příčiny nemoci - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Odhalte příčiny nemoci

Odhalte příčiny nemoci

autor: Redakce

Bez kapky krve

Odhalte příčiny nemoci

Všichni to známe. Pokud nás něco bolí nebo je nám špatně, zajdeme si k lékaři, který nám předepíše léky, jež nám pomohou bolest potlačit. Problém je, že příčinu už nikdo neřeší. Celostní medicína ano. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet tři přístroje a ukázat vám, jak můžete udržet tělo v rovnováze pomocí metody biorezonance.

Západní lékařství vs. celostní medicína

Na rozdíl od západního lékařství neléčí celostní medicína jen důsledky nemoci, ale hledá a pomáhá řešit především příčiny, které mohou být rozprostřeny různě po těle, a to dokonce i v psychice. Nenutí také pacientovi závislost na lécích, jež mohou v mnoha případech škodit vedlejšími účinky a vyvolávat tím jiné obtíže, ale hledá alternativní řešení, v mnoha případech postavená na přírodní bázi.

Metoda biorezonance

Je založená na teorii, že každá látka, buňka či předmět má svou jedi-neč-nou frekvenci a vytváří elektromagnetické vlnění, které se dá změřit. Ve spektru vibrací lidského těla se objevují vibrace cizích prvků, jež se v těle ukládají, jako jsou bakterie, viry, alergeny, mykózy, paraziti, atd. Biorezonanční přístroje přijímají tyto rušivé elektromagnetické vibrace a porovnávají je oproti zdravému vzorku. Následně je izolují, invertují (obrátí) a takto upravené vrací zpět do pacientova těla formou léčivých vibrací.

01 e-Lybra

Co je e-Lybra?
E-Lybra 9 Balancing System Energy je bio-rezonanční/bio-transmitující zařízení, které analyzuje a obnovuje energetickou rovnováhu v rámci biopole člověka, celé skupiny lidí, ale i zvířat. Pracuje s fyzickým, emočním a energetickým tělem organismu.

Co přístroj umí?
– snížit fyzickou a psychickou zátěž organismu
– Pracovat s klientem na dálku
– připravit unikátní balanční postup, vedoucí i k snižování dávek standardní medikace a k ozdravnému procesu
– vytvořit vlastní sady například pro chřipkovou epidemii, redukci hmotnosti apod.
– identifikovat a řešit psychické potíže člověka

Průběh vyšetření
Přístroj naskenuje organismus a na základě toho určí postup, jak nerovnováhu pomocí pulzů rezonančních vzorců napravit. Pracuje neustále s aktuálním stavem klienta, tedy po aplikaci jedné sady vzorců, která změní rovnováhu, opět skenuje a určuje další postup. Tím se liší od statické reakce lékařské vědy, která na základě výsledků nasadí medikaci a čeká na fyzickou reakci. Výsledkem jsou postupné celistvé změny v rovnováze organismu klienta.

Dokáže změřit
výskyt virů, bakterií a toxických látek, dysfunkci částí těla, měřených i na nižší než bu-něčné úrovni (například vnitřní ucho – labyrint, levá chlopeň srdce, proteiny, receptory), ale také širokou oblast psychických obtíží a nerovnováhy. Umí měřit i rezonanci myšlenky, zážitku a řešit disbalanci čaker.

Předností systému je schopnost velmi silného napojení na vědomí organismu.

Právě vysoká schopnost napojení umožňuje pracovat s klienty i na dálku, bez nutnosti docházet do ordinace.

Jako jediný přístroj má implementovánu kompletní sadu léčebných postupů dr. Huldy Clarkové, obsahující homeopatiku a vzorce bylinek, a postupy dr. Marshe.

Proč vyzkoušet
jeden z nejúčinnějších systémů vyrovnávání energie na světě, a to zejména díky neustálému rozšiřování databáze bio-rezonančních vzorců a nových funkcí ovládacího softwaru.

Cena: Od 600 Kč za terapii (60 min.)

Kde: Centrum Zdraví bez limitu Vlčnov 105, Starý Jičín www.zdravibezlimitu.cz MOMA Yoga, Nekázanka 11, Praha 1, www.momayoga.cz

02 ERI diagnostika

Co je ERI diagnostika
Moderní diagnostická metoda, která pracuje na principu detekce a spektrální analýzy elektromagnetických vibrací, jež vytváří tělo člověka. Respektuje psycho-neuro-imuno-biologický vztah. Je vždy součástí celého komplexního vyšetření u lékaře, napomáhá v hledání a řešení příčin potíží pacienta.

Co přístroj umí?
pomáhá najít prvotní příčinu onemocnění, a to jednak při pokročilých a rozvinutých projevech chorob, jednak při stavech, kde běžně dostupné diagnostické metody selhávají.

Analýza umožňuje rozlišit symptomy somatické a psychosomatické.

Dokáže změřit
viry, bakterie, plísně, parazity, konzervanty, insekticidy, chemické škodlivé látky a těžké kovy. Součástí komplexního vyšetření ERI diagnostiky je i vyšetření psychosomatiky.

Průběh vyšetření
Pracuje na principu odebrání informací o elektromagnetickém poli objektu. Pacient drží v ruce speciální sondu, která snímá dynamickou změnu napětí elektrického pole, a to ze vzdálenosti 9–15 cm od povrchu Koye. Informace transformuje do digitálního rozhraní a zaznamenává do tzv. „markerů“. Soubor nasbíraných dat je systémem vyhodnocen a lékař stanovuje diagnózu.

Proč vyzkoušet
Je jedinečná v rychlém a jednoduchém určení základního patologického procesu, který je spouštěčem mnoha často naoko nesouvisejících procesů, onemocnění a příznaků.

Program obsahuje až 800 tisíc diagnostických markerů a během 2 až 3 minut dokáže odhalit možné příčiny stavů. Množina těchto markerů se neustále rozrůstá.

Na jednom sezení je možné provést až 27 korekcí patologických stavů, přičemž dojde ke korekci každé odchylky o 15 %.

Cena: 3 500 Kč při prvním komplexním vyšetření
Kde: Barna Medical, s. r. o. Mařákova 3/263, Praha 6 www.barnamedical.cz

03 Sensitiv Imago

Co je Sensitiv Imago
Sensitiv Imago 530 je biorezonanční přístroj, který pomáhá zachytit strukturální změny v buňkách a tkáních, které následně ovlivňují homeostázu organizmu. Měření elektromagnetických polí jak zdravých buněk, tak i elektromagnetických vlnění patogenních látek umožňuje určit příslušnou zátěž jednotlivých orgánů a orgánových systémů.

Co přístroj umí?
Pomocí analýzy stavu elektromagnetického pole buněk jednotlivých orgánů určí tkáně či orgány, které jsou energeticky či funkčně oslabené.

Tyto orgány pak následně může pomocí fyziologických frekvencí posilovat, metodou tzv. biorezonanční kompenzace.

Nachází možné příčiny vzniku nemocí včetně patogenní mikroflóry a neinvazivní metodou provádí analýzu a biologickou aktivitu mikroflóry organizmu, tzn. určuje její patogenitu pro organismus.

Průběh vyšetření
V první fázi sběru dat se porovnávají frekvenční vzorky zdravých orgánů a tkání, které jsou vedeny v databázi přístroje, s hodnotami elektromagnetického vyzařování orgánů a tkání klienta. Energetické oslabení daného orgánu či tkáně přístroj zaznamená. Poté se za pomoci bezpečného elektromagnetického záření, které je pro orgán vlastní, daný orgán posiluje. V poslední fázi dojde ke zhodnocení nasbíraných dat, určení stavu vnitřního prostředí, stavu mikroflóry a přítomnosti toxinů. Na základě výsledků se navrhnou holistické postupy s cílem odstranění nejen příčin chorob, ale především příčin nerovnováhy organismu.

Dokáže změřit
zátěž těžkými kovy, chemiká-liemi (herbicidy, pesticidy apod.), možnou parazitární nákazu, virovou, bakteriální a plísňovou zátěž, geopatogenní zátěž, alergeny.

Proč vyzkoušet
Přístroj hodnotí člověka jako celek, neodděluje fungování jednoho orgánu od druhého. Takto je možno odhalit patologické procesy již v raném stádiu.
Měření je možné nejdříve po 7 dnech. Přístroj pracuje tak, že hledáním biorezonanční odezvy zároveň vyladí tělní buňky.

Cena: Od 2 200 Kč vstupní vyšetření, od 1 300 Kč kontrola
Kde: Aura Medical Clinic Koněvova 31, Praha 3 www.auraclinic.cz

Související články