Grapefruit - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Grapefruit

Grapefruit

autor: Redakce

Grapefruitové nebezpečí

Grepový džus spolu s tabletkou, kterou vám lékař předepsal na cholesterol nebo proti srážení krve, se mohou stát smrtícím koktejlem. Na co dát pozor?

Grapefruity jsou skvělým zdrojem antioxidantů.

Ale když jim zkříží cestu některé léky, dojde v organismu k úplně jinému působení. V lepším případě toto ovoce sníží účinnost léku, v horším účinnost zvýší a vyvolá nežádoucí vedlejší účinky. Potíž je v tom, že takových léků je hodně a pacienty na tento fakt často nikdo neupozorní. Nejhorší na celé věci je, že nejde o zřídka předepisovaná léčiva, ale o pilulky, které lidé užívají naprosto běžně. Léky „na tlak“, statiny na snížení cholesterolu… Problematická reakce s grepem byla poprvé pozorována právě u blokátorů vápníkového kanálu, jež se užívají při léčbě vysokého tlaku. Největší změny pak byly popsány u simvastatinu, který je předepisován na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Finští vědci už v roce 2000 publikovali studii dokazující, že 200 ml grapefruitového džusu, kterým jedenkrát denně po tři dny za sebou zapijete pilulku, způsobí nárůst koncentrace simvastatinu v krvi o 330 %. Simvastatin je zcela běžně předepisovaný lék i v českých ordinacích. (V lékárně jej najdete pod názvem Simgal, Zocor nebo třeba Corsim.)

Jak je to možné?

Furanokumariny, látky v grapefruitech obsažené, blokují enzymy zodpovědné za metabolizaci mnohých léčiv. Jde zejména o aktivitu enzymu CYP3A4. Z trávicího ústrojí se tak do organismu může dostat větší množství medikamentu, než dokáže snést.

Nové informace

Nová recenze kanadských vědců v čele s doktorem Baileym, který se interakcím grapefruitů s léky věnuje už přes 20 let, ukázala neblahé skutečnosti. Mezi léty 2008 a 2012 se počet reagujících léčiv výrazně zvýšil, zatímco povědomí o účincích grapefruitů s léky nikoli. Výzkum přitom uvádí, že ze současných 85 léků interagujících s grapefruitem jich 43 může způsobit skutečně vážné problémy, jako například akutní selhání ledvin, gastrointestinální krvácení nebo třeba selhání dýchání.
Tiskový mluvčí České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, PhD., se ale domnívá, že nedostatečná informovanost nemusí být výhradně chybou lékárníků: „Snažíme se pacienty upozorňovat na některá rizika interakcí i prostřednictvím médií, právě toto téma jsme zmiňovali již mnohokrát, pacienti dostávají tuto informaci i v lékárnách. Spíše bych řekl, že ji někdy berou poněkud na lehkou váhu, zpravidla do té doby, než se něco přihodí. Důvodem může být právě rostlinný původ a bohužel obecně zaužívaný názor, že jsou rostliny bezpečné a zdravé.“
Čeští lékárníci mají podle Krebse kromě vlastních lékárenských programů, kde by měly být tyto informace uvedeny, k dispozici zpravidla i databáze, kde si mohou konkrétní informaci najít a ověřit. „Konkrétní data o informovanosti pacientů v oblasti interakcí léčiv s grepovou šťávou asi k dispozici pro ČR nejsou,“ uznává ale mluvčí.

Pozor!

Efekt přetrvává i déle než 24 hodin po zkonzumování plodu či džusu z něj. Někdy dokonce i 72 hodin. To znamená, že pokud pravidelně užíváte některý z léků, který s grapefruity interaguje, neexistuje chvíle, kdy byste si mohli toto ovoce bez rizika dopřát. Prostě se ho musíte úplně vyvarovat.

DŮKAZY

„Jedna tableta zapitá sklenicí grapefruitového džusu může zapůsobit stejně jako deset tablet zapitých vodou. Lidé tomu nevěří, ale my máme vědecké důkazy pro to, že sklenice džusu může udělat z terapeutické dávky léku dávku toxickou.“
Dr. David Bailey, Lawson Health Research Institute

(Ne)bezpečné ovoce

Furanokumariny jsou obsaženy v grapefruitech, hořkých sevillských pomerančích, limetkách a pomelech. (Ze sevillských pomerančů se často vyrábějí marmelády – ani ty odborníci nedoporučují k rizikovým lékům konzumovat.)
Nejběžněji dostupné sladké pomeranče (odrůdy Navel a Valencia) furanokumariny neobsahují, lze je tedy s léčivy bez obav kombinovat.
Grapefruitový džus znamená ještě větší riziko než plody samotné. Šťáva se totiž vymačkává z neoloupaných plodů, takže množství furanokumarinů je vyšší.

Doporučujeme porovnat účinné látky léků, které užíváte, s tabulkou:

Léky, jejichž účinné látky dle dr. Baileyho nejvýznamněji interagují s grapefruity

 

      Skupina léků Účinná látka  Riziko interakce    Možné účinky     Příklady léků
Gastrointestinální léky domperidonum velmi vysoké torsade de pointes (tj. závažná arytmie) Motilium
Protinádorové léky dasatinib vysoké torsade de pointes, myelosuprese (tzn. potlačení funkce krvetvorné kostní dřeně) Sprycel
  erlotinib vysoké myelosuprese Tarceva
  everolimus vysoké myelosuprese, nefrotoxicita (tj. poškození ledvin) Certican, Votubia, Afinitor
  lapatinib vysoké torsade de pointes, myelosuprese Tyverb
  nilotinib vysoké torsade de pointes, myelosuprese Tasigna
  pazopanib vysoké torsade de pointes, myelosuprese Votrient
  sunitinib vysoké torsade de pointes, myelosuprese Sutent
Imunosupresiva cyklosporin vysoké nefrotoxicita Cyclaid, Equoral, Sandimmun, Ciclosporin Mylan
  sirolimus vysoké myelosuprese, nefrotoxicita Rapamune
  takrolimus vysoké nefrotoxicita Advagraf, Apo-tacrolimus, Gecrol, Lecron
Kardiovaskulární léky amiodaron vysoké torsade de pointes Amiodaron Mylan, Amiokordin, Rivodaron, Amiohexal, Cordarone
  dronedaron velmi vysoké torsade de pointes Multaq
  eplerenon vysoké hyperkalemie (zvýšení hladiny draslíku v krvi), vážné arytmie Inspra
  felodipin střední hypotenze, periferní edém (otok tkání) Presid, Felocor, Felodipin, Plendil
  klopidogrel vysoké neúčinnost léku Clopidogrel, Plavocorin, Platarex, Platel, Zylit, Tessyron
  nifedipin střední hypotenze, periferní edém Cordipin
  rivaroxaban střední gastrointestinální krvácení Xarelto
  ticagrelor vysoké gastrointestinální nebo ledvinové krvácení Brilique
  verapamil vysoké kompletní srdeční blok Lekoptin, Isoptin, Verapamil, Verahexal
Statiny atorvastatin vysoké rhabdomyolýza (akutní rozpad svalu s rizikem selhání ledvin) Atorvastatin, Tulip, Corat, Amedo, Atoris, Spatizalex, Larus, Atraven
  lovastatin velmi vysoké rhabdomyolýza Medostatin
  simvastatin velmi vysoké rhabdomyolýza Corsim, Simgal, Zocor, Egilipid, Simvastatin, Coralip, Apo-simva
Protiinfekční léky maravirok velmi vysoké mdloby, ortostatická hypotenze Celsentri
Léčiva centrální nervové soustavy buspiron vysoké závrať, sedace Buspiron-egis
  dextromethorfan vysoké halucinace, ospalost Stopex Meddex Vicks
  fentanyl (orální) vysoké hypoventilace (mělké a zpomalené dýchání) Effentora
  oxykodon vysoké hypoventilace Oxycontin, Dolocodon
  kvetiapin vysoké závrať, ospalost Equeta, Kventiax, Quepsan, Quetiapin
  sertralin střední závrať, ospalost Sertralin, Asentra, Apo-sertral, Adjuvin
  ziprasidon vysoké torsade de pointes Zaldox, Zypsila, Ziprasidon Mylan
Léčiva močových cest darifenacin střední retence moči, zácpa Emselex
  fesoterodin střední retence moči, zácpa Toviaz
  silodosin střední ortostatická hypotenze, závrať Urorec, Silodyx
  solifenacin střední torsade de pointes Zevesin, Vesicare, Isolfasan, Zabcare
  tamsulosin střední ortostatická hypotenze, závrať Fokusin, Tanyz, Tamsulosin

 

Zdroj: Bailey David G. et al, Grapefruit-medication interactions: Forbidden fruit or avoidable consequences, Canadian Medical Association Journal 2012, DOI:10.1503/cmaj.120951. Příklady léků dostupných v ČR vycházejí z databáze účinných látek na serveru www.mojelekarna.cz.

 

 

Související články