Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

autor: Redakce

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

primář, klinika plastické chirurgie Esthé, Praha

Profil lékaře

Spolumajitel a vedoucí lékař soukromé kliniky Esthé a přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK v nemocnici v Praze Na Bulovce. Je též vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsů téže nemocnice a také členem výboru Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP.
www.esthe-plastika.cz

Služby

Na klinice Esthé provádí: operace obličeje, operace očních víček, operace nosu, operace poklesu obočí, operace prsou, operace břicha, liposukce: vibrační, ultrazvuková, chirurgické zvětšení rtů, operace odstálých boltců

Ve FN Bulovka se zabývá: vrozenými vývojovými vadami, poúrazovými deformitami, korekcí pooperačních stavů, operacemi nádorů kůže a podkoží, operacemi prsů – redukce, asymetrie, rekonstrukcí prsů po mastektomii, operacemi stěny břišní, operacemi kosmetických vad

Která metoda vás nadchla?

Plastická operace nosu – Rhinoplastika

Mezi kosmetickými vadami zaujímá nos výjimečné postavení. Je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny v jeho tvaru a velikosti mohou vyvolat škodolibou pozornost a posměch okolí a být příčinou duševních útrap, a to nejen u lidí emocionálně labilních. „Jen málokterý jedinec, který je nositelem normálního nosu co do tvaru a velikosti, může pochopit člověka, který má nos v některém směru extravagantní,“ říká doc. Měšťák, jenž má za sebou více než 2 200 provedených operací nosů.

Průběh ošetření
Operaci nosu provádíme většinou v celkové anestezii. Po uvedení do celkové anestezie (narkózy) následuje při kompletní rhinoplastice zmenšení a zúžení kostry nosu a jeho celkové zjemnění. Snížením chrupavčité nosní přepážky a snesením hřbetu (případně hrbolu) se zmenší profil nosu, uvolněním postranních nosních kůstek a jejich přiblížením se zúží kostra nosu. K celkovému zjemnění nosu přispívá i korekce hrotu nosu s redukcí jeho chrupavčitých struktur. Při korekci pouze měkkého nosu nezasahujeme do jeho kostry, ale většinou odstraňujeme pouze části křídlových a hrotových chrupavek.

Kontakt
ESThÉ, a. s.Na Příkopě 17,Praha 1,tel.: 222 868 811,esthe@esthe-plastika.cz

Související články