Problém inkontinence - Health&Beauty by Beauty Guru
Domů » Problém inkontinence

Problém inkontinence

autor: estation

Problém inkontinence

Možná i proto, že se o tomto problému příliš nemluví, vzniká o inkontinenci řada mýtů. Také si myslíte, že postihuje jenom seniory nebo starší ženy? A skutečně souvisí se stresem? Čtěte! Je na čase podívat se pravdě do očí. Lehce totiž může postihnout i  vás.

Co je inkontinence?

Mezinárodní společnost pro inkontinenci (ICS) ji definuje jako stav, kdy dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, a pro pacienta tak představuje sociální a hygienický problém.

Příčiny vzniku


– porušení pontinního mikčního centra centrální nervové soustavy v důsledku stáří
– různá onemocnění (prostaty, močové trubice apod.), močové infekce 
- malý příjem tekutin (dehydratace organismu)užívání léků při kardiovaskulárních onemocněních 
- oslabení (pokles) pánevního dna
- porody – průběh, četnost
– vrozená dispozice
– dlouhodobá fyzická námaha
– nedostek estrogenů v menopauze
- chronický kašel např. u astmatu
– obezita, kouření

Základní diagnostické metody

Aby mohla být inkontinence správně léčena, je potřebné zjistit, o jaký typ se jedná.

Anamnéza – sleduje údaje o počtu těhotenství, způsobu vedení porodu a údaje o dalších okolnostech, které mohly ovlivnit poměry v malé pánvi, podobně jako záněty, nádory či operační výkony. Používají se též mikční karty (pacient zaznamenává frekvenci a objem přijatých tekutin a vyloučené moči).

Klinické vyšetření – spočívá v prohlédnutí břicha, pánve a konečníku a event. neurologickém vyšetření. U žen by mělo být provedeno gynekologické vyšetření a vyšetření konečníku k posouzení dostatečnosti svěrače. U mužů je tímto způsobem vyšetřena prostata.

Laboratorní vyšetření moči – a mikrobiologické testy k vyloučení infekčních zánětů.

Nejčastější mýty

Trápí jen seniory
Tento stav postihuje všechny věkové skupiny od nejmladších po nejstarší. Jde ale o natolik intimní a nepříjemnou záležitost, že se s ní mladší lidé příliš nesvěřují. Podle britských vědců má občas potíže s únikem moči každá druhá dívka, jen 6 % z nich ji ale vnímá jako problém. U žen do 40 let pak trápí inkontinence 20 až 30 %. Ve vyšším věku trápí až 50 % žen.

Postihuje jen ženy
Inkontinence se nevyhýbá ani mužům, i když jsou postiženi dvakrát méně než jejich protějšky. U chlapců se tento problém vyskytuje jen v 5 % případů, s narůstajícím věkem trápí až 35 % mužů, a to nejvíce po 65. roce života. Nejčastěji souvisí s problémy s prostatou nebo hyperaktivitou močového měchýře. Po 80. roce života se poměr inkontinence u mužů a žen vyrovnává.

Souvisí se stresem
Přestože se jeden typ označuje jako stresová inkontinence, se stresem nesouvisí. Za hlavní rizikové faktory se považuje především dědičnost, obezita či těžká fyzická práce.

Jde o nemoc
To, že vás trápí únik moči, neznamená, že jste nemocní. Může jít o následek jiného zdravotního problému, proto je dobré problém co nejdříve konzultovat s lékařem.

Pomůže, když budete pít méně
Velký omyl. Tímto způsobem si můžete naopak ještě přitížit. Moč je v takovém případě tmavší a  více koncentrovaná, což dráždí stěny močového měchýře, a problém se tak může ještě zhoršit. Navíc zbytečně zatěžujete své ledviny.

Jak se jednou objeví, už nezmizí
Především inkontinence, která vznikla v souvislosti s jiným onemocněním (např. infekcí močových cest) zpravidla odeznívá spolu se základním onemocněním. Také inkontinence známá jako noční pomočování (enuréza) zmizí obvykle bez cizí pomoci do 10. roku života a nevyžaduje většinou zvláštní péči.

Léčba inkontinence

Převážnou většinu příčin nechtěného úniku moči lze úspěšně odstranit a  tím pacienta buď úplně vyléčit, nebo alespoň jeho problémy minimalizovat.

Méně závažná stresová inkontinence

Gymnastika pánevního dna (Kegelovy cviky)
Efekt posilování svalstva pánevního dna je zřejmý až po uplynutí delší doby (až 3 měsíce). Je tedy nutná trpělivost, pravidelnost cvičení a správné provádění cviků.

Biofeedback
Principem metody je získání povědomí o činnosti jednotlivých svalových skupin k nácviku izolované kontrakce či relaxace svalů pomocí speciálního přístroje. Vzhledem k náročnosti se tato metoda moc nepoužívá.

Středně závažná stresová inkontinence

Nechirurgické laserové metody
Na trhu je nový laser FotonaSmooth se dvěma metodami, IntimaLase™ a IncontiLase™ , který dokáže ženám s inkontinencí výrazně pomoci. Metoda IntimaLase™ pomáhá zpevnit poševní stěnu, IncontiLase™ nastartuje znovu tvorbu fibroblastů, díky čemuž se obnoví opora močového měchýře a obnoví se původní funkce močových cest. Výsledkem je zúžení a zpevnění této oblasti a také vyřešení stresové inkontinence a prolapsu dělohy po porodu.

Cena: 18 000 Kč za celou proceduru
Kde: Medica Flora, Jičínská 8, Praha 3, www.medicaflora.cz

Pesary
Principem je elevace báze močového měchýře prostřednictvím intravaginálně zavedeného pesaru nad svaly pánevního dna. Nejčastěji se používají dva typy, a to kostkový a kruhový s uretrální olivkou. Méně vhodný je klasický kruhový Mayerův pesar, včetně provedení z plexiskla.

Farmakologická léčba
Jejím účelem je zvýšit uretrální uzavírací tlak pomocí hladkých svalových vláken v močové trubici a příčně pruhované svaloviny svěračů a pánevního dna. V praxi slouží spíše jako doplnění základních metod konzervativní léčby.

Střední až závažná stresová inkontinence

Operativní řešení
Úspěšnou chirurgickou metodou je aplikace tzv. TVT pásky (Tension-Free Vaginal Tape) za stydkou kost. Na pásku se zavěsí močová trubice a zvýší se tak tlak, který musí močový měchýř při vyprazdňování překonávat. Doba hospitalizace je cca 2 dny, k úplnému zhojení je zapotřebí 4 – 8 týdnů.

Podpůrné metody léčby
Trpíte-li inkontinencí, svůj život můžete zkvalitnit předepsáním vhodných absorpčních hygienických pomůcek (urologické vložky, plenkové či natahovací kalhotky apod.). Nárok na jejich předepsání lze uplatnit ze zdravotního pojištění. Tím, že vám lékař poradí, se navíc vyhnete i nevhodnému výběru pomůcek.

Druhy inkontinence

Podle typických klinických projevů definujeme tyto typy inkontinence. Stresová a urgentní spadá do oboru urologie, reflexní do oboru neurologie.

stresová Jde o stav, kdy při zvýšení intraabdominálního tlaku nedochází 
ke stažení močové trubice. Jedná se o nejčastější formu inkontinence. 
Často se objevuje po těhotenství 
a porodu nebo v období menopauzy.

Rozlišujeme 3 stupně:
1. stupeň: moč uniká jen nárazově, např. při kašli, smíchu, kýchání apod.
2. stupeň: moč uniká snadněji, např. při chůzi, při běhu či lehčí práci.
3. stupeň: moč uniká velmi často i  při pomalé chůzi, v klidu nebo i vleže.

urgentní – Jde o nechtěnou ztrátu moči bez zjevné příčiny, a to při náhle vzniklé potřebě močit. Často vzniká jako následek zánětu močového měchýře, nebo je součástí nemoci při hyperaktivním močovém měchýři. Může se vyskytovat dohromady se stresovou inkontinencí (smíšená inkontinence).

reflexní – Vzniká v důsledku ztráty volní kontroly nad procesem močení, močový měchýř se vyprazdňuje bez nutkání a reflexně jako u kojence.

z přetékání – Nejčastější druh u mužů, u žen se vyskytuje jen zřídka. Mohou za ni slabé svaly močového měchýře a také ucpaná močová trubice.

3 otazky pro

MUDr. Daniel Brandejs, gynekologicko-porodnická ambulance Medica Flora
Syndrom uvolněných poševních stěn, o co se přesně jedná?
Je definován jako zvětšení vnitřního průměru poševního kanálu, což může zapříčinit ztrátu pevnějšího kontaktu s partnerem při pohlavním styku a pokles sexuálního uspokojení pro ženu i jejího partn3 otazky proera.

Co ho způsobuje?
Nejčastější příčinou uvolnění poševních stěn je jejich přepětí při vaginálním porodu. Se zvyšujícím se počtem porodů se uvolnění poševních stěn zhoršuje. Jinou příčinou může být například vrozená nedostatečnost pojivové tkáně (kolagenu) či přirozený proces stárnutí.

Jaké jsou dnes možnosti léčby?
Do popředí zájmu se nyní dostává nová revoluční neinvazivní léčebná metoda IntimaLase. Jde o rychlý a bezpečný ambulantní výkon bez nutnosti anestezie, kdy dochází k fototermálnímu zpevnění poševních stěn. Výkon má vysokou úspěšnost a přináší opět spokojenost pacientce i partnerovi. Dosud byly efektivní výsledky dosahovány pouze invazivní chirurgickou technikou (např. přední či zadní plastika poševní). Jako s každou chirurgickou metodou je i tato spojena s riziky operačními a pooperačními, též často s ne zcela uspokojivým výsledkem.

Citace:
40 % Lidí se potýká s  inkontinencí v reprodukčním věku.

Související články