Alternativní léčba rakoviny - Beauty Guru - zdraví, kosmetika, estetika, antiage
Domů » Alternativní léčba rakoviny

Alternativní léčba rakoviny

autor: Redakce

Alternativní léčba rakoviny

Už jsme vám zde představili celkem devět metod, jak úspěšně léčit onkologická onemocnění alternativním způsobem.

https://healthandbeauty.cz/zdravi/734-alternativni-lecba-rakoviny
https://healthandbeauty.cz/zdravi/817-alternativni-lecba-rakoviny-2

Nyní představujeme ještě jednu, již poslední, však neméně účinnou.

NanoKnife

Novinkou v boji proti rakovinovým zhoubným nádorům je NanoKnife, technologie v oblasti miniinvazivních tkáňových ablací. NanoKnife slouží k efektivnímu odstranění cílové měkké tkáně, bez poškození okolní struktury. NanoKnife vysílá sérii mikrosekundových pulzů, které způsobí buněčnou smrt zasažené tkáně. A to bez toho, aby byla tkáň vystavena extrémnímu teplu či chladu. Jedná se o zcela nový typ technologie s velkým potenciálem v rámci miniinvazivní terapie maligních tumorů, vhodný pro situace, kde mají konveční metody své limity. Princip technologie Nano-Knife® vychází z výzkumu biologie nádoru na celulární a subcelulární úrovni, kdy při studiích zkoumajících efekt elektrického pole byl při použití pulzů s vysokým napětím u nízkoenergetických proudů objeven fenomén elektroporatizace.

Historie a současnost

Technologie NanoKnife® s využitím metody tzv. ireverzibilní elektroporatizace (IRE) byla vyvinuta a poprvé použita v USA v roce 2005. Je slibnou technikou pro lokální léčbu maligních tumorů, která překonává řadu limitů předchozích alternativních metod a skýtá potenciál benefitu pro úspěšnou miniinvazivní léčbu. V ČR tuto metodu používají ve Fakultní nemocnici Brno. Více na www.fnbrno.cz.

Během elektroporatizace dochází v elektrickém poli k narušení buněčných membrán. Zvýšená permeabilita buněčných membrán pak v případě použití dostatečného počtu pulzů s potřebnou charakteristikou napětí navozuje ireverzibilní změny, které vedou k apoptóze a destrukci buněk v tumorózní tkáni. Proces se označuje jako ireverzibilní elektroporatizace. Pokud uděláme během zákroku Dopplerovský ultrazvuk, zjistíme, že v místě zákroku nejsou porušeny cévy až do šíře jednoho milimetru. Provedeme-li kontrolní CT nebo ultrazvuk 30 dnů po terapii NanoKnifem, nalezneme v místě zákroku téměř výhradně zhojenou tkáň.

KLINICKÉ STUDIE

Dnes probíhá hlavně preklinické testování této metody a první klinické studie. Jednou z nich je australská studie, do které byli vybráni pacienti s nádory jater, plic a ledvin, u kterých selhala jiná terapie (14 tumorů jater, 4 tumory plic a 6 tumorů ledvin). Pacienti podstoupili jednu a více procedur. Během terapie nebylo zjištěno žádné poškození cévních struktur. Průměrná doba hospitalizace byla 24 hodin.

Praktická aplikace

NanoKnife je díky technologii IRE minimálně invazivní léčebná metoda. Vlastní zákroky jsou vedeny v celkové anestezii a pod kontrolou ultrazvuku nebo CT. Předoperační CT umožňuje přesný výpočet množství a tvaru tkáně určené k léčbě a přesné umístění elektrod NanoKnifu. Terapie IRE se sestává z řady devadesáti extrémně krátkých elektrických pulzů, každý kratší než 100 miliontin sekundy. Buněčná smrt je vyvolána během několika vteřin. IRE procedura pěticentimetrového ložiska trvá jednu minutu oproti původním deseti a více minutám. NanoKnife přitom působí buněčnou smrt pouze v cílové tkáni. Elektrody jsou umístěny v okolí vlastní léze a nepoškozují okolní důležité struktury, jako jsou nervy, krevní cévy a jiné kolagenní tkáně. Při mikroskopickém prozkoumání místa léčby můžeme pozorovat ostré ohraničení mezi zdravou tkání a místem působení NanoKnifu. Okamžitě po ukončení léčby je díky tomu organismus schopný zahájit proces hojení, podobně jako při hojení hematomu.

Pro koho je terapie vhodná

Nová technologie NanoKnife® s využitím metody tzv. ireverzibilní elektroporatizace (IRE) je slibnou technikou pro lokální léčbu maligních tumorů, která překonává řadu limitů předchozích alternativních metod a skýtá potenciál benefitu pro úspěšnou miniinvazivní léčbu. Technologie NanoKnife® může být použita pro celou řadu maligních tumorů, a to i za situace, kdy konveční operační nebo termoablační metody mají své limity. Jedná se například o léčbu karcinomu pankreatu či nádorových expanzí jater v blízkosti hilových struktur, aniž by klinicky relevantně byly ohroženy důležité struktury.

Literatura a odkazy: www.cancercenter.com/treatments/nanoknife/

Související články